สัญจรดีวิถีไทย ปี2

อัจฉราพร พงษ์ฉวี (กลาง) รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในงานแถลงข่าวออนไลน์ การประกวดคลิปวิดีโอ “มารยาทไทย แก้ไขปัญหาจราจร” ในโครงการ สัญจรดี วิถีไทย ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปให้ความสำคัญกับมารยาทไทยและวินัยจราจร ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม