Tag Archives: PM2.5

ดั๊บเบิ้ล เอ ชวนร่วมกิจกรรม “พิชิตปราบฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 ปี 2”

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) รณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงปัญหาฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและเข้าใจวิธีลดฝุ่นที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยจัดกิจ… อ่านเพิ่ม

Double A Care ส่งกำลังใจสู้ภัยไฟป่า

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมส่งกำลังใจและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันที่กำลังเกิดขึ้นที่ภาคเหนือ มอบหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า Double A Care กว่า 1,000 ชิ้น ให้กับกลุ่มจิตอาสาดับไฟป่าบ้านหัวทุ่ง อ.เชียงดาว จ.เช… อ่านเพิ่ม