สมาคมส่งเสริมพัฒนาความรู้เพื่อชุมชน มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565 แก่เด็กและเยาวชน

14 พ.ค.2565 อาจารย์จงกลกร สิงห์โต นายกสมาคมส่งเสริมพัฒนาความรู้เพื่อชุมชน พร้อมด้วยคุณสุปรีชา สิงห์โต อุปนายกสมาคมฯ ได้มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565 จำนวน 20 ทุน ให้แก่เด็กและเยาวชนจากชุมชนสวนผัก เขตจตุจักร และชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน เขตราชเทวี เนื่องจากช่วงเปิดเทอมเป็นช่วงที่ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายสูงเพื่อเตรียมความพร้อมของบุตร หลาน ที่ต้องไปโรงเรียน โดยเฉพาะในปี 2565 นี้ หลายครอบครัวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้รายได้ลดลงหรือยังอยู่ในภาวะว่างงาน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับลูกหลานที่กำลังจะเปิดเรียนในช่วง พ.ค.2565 นี้ ดังนั้น สมาคมส่งเสริมพัฒนาความรู้ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทางด้านการศึกษาของเด็ก จึงได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอม รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่สนใจ ใฝ่เรียนรู้ มีความประพฤติดี แต่ครอบครัวมีฐานะยากจนหรือประสบปัญหาทางด้านรายได้ ได้มีความพร้อมไปเรียนในช่วงเปิดเทอมนี้

174279.jpg