มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบเกียรติบัตรรับรองนักศึกษาทุนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้โครงการ ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ASEAN+ONE Scholarship

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย สุรเดช เธียไพรัตน์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ มอบเกียรติบัตรรับรองนักศึกษาทุนระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้โครงการ “ASEAN+ONE Scholarship” ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่ เปมิกา ยาออม จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในบัณฑิตวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร มหาวิทยาลัยโภชนาการคางาวะ และ ศตวรรษ ฉายวัฒนา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในบัณฑิตวิทยาลัยคณะวัสดุและเทคโนโลยีเคมี สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว รวมมูลค่าทุนตลอดการศึกษากว่า 20 ล้านเยน หรือประมาณกว่า 5.5 ล้านบาท

ทั้งนี้ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2519 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสังคมไทยในด้านการศึกษา สำหรับทุนการศึกษาโครงการนี้ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับ มูลนิธิทุนการศึกษาอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ “ASEAN+ONE Scholarship” โดยดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 จนถึงปัจจุบัน ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 12 ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร โภชนาการ เทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม ในระดับบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

ติดตามข่าวสาร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ สามารถติดต่อได้ที่
Facebook: Ajinomoto Foundation Thailand มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย
Website: https://ajinomotofoundation.or.th/

2.JPG