ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงหนองบัวลำภู ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 14 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู