จีนจัดการประชุมความร่วมมือทางกฎหมาย ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างจีนกับอาเซียนตามโครงการ BRI

รายงานโดย iChongqing

การประชุมความร่วมมือทางกฎหมายจีน-อาเซียน (China-ASEAN Legal Cooperation Forum) ครั้งที่ 4 ได้มีขึ้นที่เมืองฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเมื่อวันที่ 17 ธันวาคมที่ผ่านมา เพื่อกระชับความร่วมมือด้านหลักนิติธรรมและส่งเสริมโครงการแถบและเส้นทาง (Belt and Road) ให้ก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพ

แขกมากกว่า 150 คนจากหน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานตุลาการ มหาวิทยาลัย เนติบัณฑิตยสภา และสมาคมอนุญาโตตุลาการจากจีนและกลุ่มประเทศอาเซียน ได้เข้าร่วมการประชุมนี้ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนและแบ่งปันมุมมองและความเข้าใจในประเด็นทางกฎหมายที่สำคัญ

ความสำเร็จและประสบการณ์ความร่วมมือทางกฎหมายระหว่างจีนกับอาเซียน และประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระเบียงการค้าทางบก-ทะเลระหว่างประเทศใหม่ (New International Land-Sea Trade Corridor)

การประชุมนี้ยังได้เผยแพร่กรณีทั่วไปของบริการทางกฎหมายในการสร้างเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน ซึ่งรวบรวมสำนักงานกฎหมาย 19 แห่งจากจีนและอาเซียนเอาไว้ เพื่อให้ข้อมูลอ้างอิงและแรงบันดาลใจในการส่งเสริมการพัฒนาบริการทางกฎหมายคุณภาพสูงในเขตการค้าเสรี

นอกจากนี้ ความร่วมมือในชุมชนกฎหมายยังประสบผลสำเร็จนอกเหนือจากนี้ด้วย โดยตีพิมพ์หนังสือ 2 เล่ม ได้แก่ คู่มือการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับการลงทุนในต่างประเทศในกัมพูชา (Legal Practice Guide for Foreign Investment in Cambodia) และคู่มือการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับการลงทุนต่างประเทศในเวียดนาม (Legal Practice Guide for Foreign Investment in Vietnam)

หนังสือทั้งสองเล่มนี้ครอบคลุมระบบกฎหมาย เช่น การเข้าถึงการลงทุน ที่ดิน การจ้างงานแรงงาน และการระงับข้อพิพาทด้านการลงทุน ซึ่งช่วยให้นักลงทุนจีนเข้าใจสภาพแวดล้อมการลงทุน รวมถึงกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกัมพูชาและเวียดนามได้อย่างถ่องแท้

นอกจากนี้ การประชุมดังกล่าวยังมีการเปิดตัวศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายจีน-ลาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระดับทวิภาคีในการวิจัยด้านกฎหมาย การสร้างฐานข้อมูลด้านกฎหมาย และการฝึกอบรมผู้มีความสามารถพิเศษ

ปีนี้เป็นปีครบรอบ 20 ปีของการลงนามกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านระหว่างจีนกับอาเซียน และการมีผลบังคับใช้ของความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)

ฟู่ ซีถัง (Fu Zitang) อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์และกฎหมายตะวันตกเฉียงใต้ (SWUPL) ของจีน เปิดเผยว่า การประชุมโครงการแถบและเส้นทางมีความสำคัญสูงสุด เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตามโครงการแถบและเส้นทางอย่างมีคุณภาพและถูกกฎหมาย

หลี่ หมิงฉวน (Li Mingquan) รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการต่างประเทศฉงชิ่ง เปิดเผยว่า SWUPL จะจัดตั้งศูนย์วิจัยกฎหมายจีน-อาเซียน (CALC) และศูนย์วิจัยกฎหมายความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง เพื่อสร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือระดับสูงเพื่อแลกเปลี่ยนระหว่างจีน-อาเซียนในแวดวงกฎหมาย

ทั้งนี้ CALC ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 มีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นการวิจัยเกี่ยวกับหลักนิติธรรมในภูมิภาคจีน-อาเซียน ฐานข้อมูลกฎหมายของอาเซียน และการฝึกอบรมผู้มีความสามารถทางกฎหมายสำหรับอาเซียน ผ่านการบูรณาการทรัพยากรด้านกฎหมายของจีนและอาเซียน

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1971935/1.jpg

More-Exchanges01.jpg