Lazada

WIZ.AI เปิดตัวโมเดลภาษาขนาดใหญ่สะท้านวงการสำหรับธุรกิจสาขาต่าง ๆ

วิซดอทเอไอ (WIZ.AI) ผู้นำด้านการสร้างความผูกพันกับลูกค้าในทุกช่องทางจากสิงคโปร์ด้วยพลังจากปัญญาประดิษฐ์ (AI) วันนี้ได้ประกาศเปิดตัวโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ตัวแรก ที่ออกแบบให้เหมาะสมกับธุรกิจสาขาต่าง ๆ นับเป็นนวัตกรรมล่าสุดในการเติบโตอย่างต่อเนื่องของวิซดอทเอไอในฐานะบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วย AI นับตั้งแต่ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2562 ทั้งนี้ โซลูชันต่าง ๆ ของวิซดอทเอไอโต้ตอบกับลูกค้าหลายร้อยล้านรายโดยอัตโนมัติในแต่ละวัน ช่วยเหลือธุรกิจมากกว่า 200 แห่งในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งการธนาคารและการเงิน การประกันภัย สินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) อีคอมเมิร์ซ โทรคมนาคม และการดูแลสุภาพ ในกว่า 15 ประเทศ

การเปิดตัวโมเดล LLM แบบเฉพาะทางชนิดสะท้านสะเทือนวงการของวิซดอทเอไอ ได้กำหนดนิยามใหม่ให้ AI เป็นมากกว่าเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย โดยกลายมาเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างมวลมนุษย์กับเทคโนโลยี ธุรกิจต่าง ๆ สามารถปลดล็อกชุดกระบวนการทำงานแบบใหม่ที่ลื่นไหลซึ่งเชื่อมโยงถึงกันด้วยพลังของ AI ได้ผ่านโมเดล LLM ที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับธุรกิจโดยเฉพาะ สิ่งนี้เป็นนิมิตหมายในการเปลี่ยนแปลงการทำงานในอนาคตโดยมี AI เคียงข้างมนุษย์ในฐานะผู้ช่วย ด้วยการมีโมเดล LLM ดังกล่าว ธุรกิจต่าง ๆ สามารถเปิดรับ AI ได้อย่างเต็มที่และใช้ปฏิวัติการดำเนินงาน และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไปสู่จุดสูงสุดที่ไม่เคยไปถึงมาก่อน

โมเดล LLM สำหรับองค์กรตัวแรก

โมเดล LLM ของวิซดอทเอไอไม่เหมือนกับโมเดลทั่วไป เพราะออกแบบมาเพื่อธุรกิจแนวดิ่งโดยเฉพาะ ซึ่งมีความเป็นเลิศในการโต้ตอบบทสนทนาอัตโนมัติ การทำงาน การช่วยเหลืออย่างชาญฉลาด และการให้ข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลอันเป็นทรัพย์สินของบริษัท โมเดลเหล่านี้ได้เปลี่ยนข้อมูลอุตสาหกรรมดิบให้เป็นสารสนเทศที่ทรงคุณค่า ช่วยให้ AI ทำงานเคียงข้างมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บอทสามารถระบุงานที่เกี่ยวข้องกับบทบาทที่สำคัญ ให้ความช่วยเหลืออย่างมืออาชีพ และทำให้กระบวนการเฉพาะธุรกิจเป็นไปโดยอัตโนมัติได้

โมเดล LLM เฉพาะทางของวิซดอทเอไอมอบประโยชน์สำคัญมากมายแก่องค์กรต่าง ๆ อย่างที่โมเดล LLM ทั่วไปให้ไม่ได้ นั่นคือ

1. ความน่าเชื่อถือ: วิซดอทเอไอนำเสนอโมเดล LLM เฉพาะทางแก่องค์กรต่าง ๆ ซึ่งมีความเป็นมืออาชีพและแม่นยำ อัปเดตข้อมูลที่มีการร้องขอบ่อยครั้งและข้อมูลอันเป็นทรัพย์สินของบริษัทหรือแบรนด์อย่างรวดเร็วเพื่อความถูกต้องได้อย่างทันท่วงที

2. ความเฉพาะทาง: ข้อมูลภายในโมเดล LLM ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมหรือธุรกิจต่าง ๆ ด้วยความสามารถของโมเดลข้างต้น ช่วยให้ธุรกิจสามารถประยุกต์ใช้โซลูชัน AI ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้พนักงานภายใน ไปจนถึงการตอบข้อซักถามของลูกค้า

3. ความปลอดภัยข้อมูล: โมเดล LLM ภายในองค์กรที่ไม่เหมือนใครของวิซดอทเอไอนั้นมีความพิเศษเฉพาะสำหรับลูกค้าแต่ละราย ช่วยยกระดับการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและความลับทางธุรกิจของลูกค้า ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยได้

4. ความชาญฉลาดและการวิเคราะห์: โมเดล LLM ที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับท้องถิ่น สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นจากข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง รวมถึงแบบทดสอบและเสียง เนื่องจากโมเดลเข้าใจบริบทเฉพาะขององค์กรได้ดีกว่า ช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจความต้องการของลูกค้า ความเป็นไปของตลาด และโอกาสในการเติบโตได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

ผลกระทบที่โมเดล LLM ของ วิซดอทเอไอ มีต่ออุตสาหกรรม โดยยกตัวอย่างจากการใช้งานด้านสินค้าอุปโภคบริโภค

โมเดล LLM ของวิซดอทเอไอสร้างผลกระทบให้กับอุตสาหกรรมได้หลายระดับมากกว่าเพียงการมีส่วนร่วมกับลูกค้าที่ได้รับการจัดการอัตโนมัติ ยกตัวอย่างจากอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค ทอล์กบอต (Talkbot) ของวิซดอทเอไอช่วยเพิ่มยอดขายสินค้าในระบบคลังสินค้า (stock-keeping unit หรือ SKU) ได้โดยประยุกต์ใช้แนวทางการเข้าถึงลูกค้าเชิงรุกมากขึ้น โมเดล LLM ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการรับคำสั่งซื้อผ่านบทสนทนา ในขณะที่รักษาภาพลักษณ์ความเป็นมนุษย์เอาไว้ ซึ่งช่วยลดชั่วโมงการทำงานที่มนุษย์ใช้ในการพบกับลูกค้าเพื่อรับคำสั่งซื้อได้อย่างมหาศาล

นอกจากนี้ การตรวจสอบคำสั่งซื้อเองก็ได้รับประโยชน์จากโมเดล LLM ของวิซดอทเอไอด้วยเช่นกัน เนื่องจากโมเดลจะตรวจสอบผลตอบรับของลูกค้าผ่านการสนทนาโดยอัตโนมัติและส่งคำถามยืนยันอีกครั้งเพื่อรับประกันความแม่นยำของการจัดส่ง นอกจากนี้ ข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากข้อมูลการสนทนาที่ไม่มีโครงสร้างช่วยให้ลูกค้าในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค สามารถยกระดับผลิตภัณฑ์และกระบวนการจัดซื้อได้ โซลูชันที่ครอบคลุมนี้ไม่เพียงแค่ช่วยเลี่ยงปัญหาสินค้าหมดสต๊อกเท่านั้น แต่ยังเพิ่มมูลค่าการขายสินค้ารวม (GMV) อีกด้วย

ผลักดันการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ AI

วิซดอทเอไอมีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจจากเดิมที่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลไปสู่การเปลี่ยนแปลงอัจฉริยะ โดยมุ่งโฟกัสไปที่การใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อทำให้งานต่าง ๆ ที่มีความสลับซับซ้อนเป็นไปโดยอัตโนมัติ ยกระดับการตัดสินใจ และบูรณาการการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และข้อมูลเชิงลึก เพื่อสนับสนุนการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ วิซดอทเอไอจัดหาโซลูชันในรูปแบบบริการโมเดล (Model-as-a-Service) เพื่อช่วยให้ธุรกิจทุกขนาดเข้าถึงผลิตภัณฑ์ AI ได้มากขึ้น

เจนนิเฟอร์ จาง (Jennifer Zhang) ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้งวิซดอทเอไอ กล่าวว่า “อนาคตในโลกของการทำงานคือที่ที่ AI จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย และทำงานอย่างลื่นไหลเคียงคู่ไปกับมวลมนุษย์ โมเดล LLM ของเราจะช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ โอบรับศักยภาพของ AI ได้อย่างเต็มที่ ปฏิวัติกระบวนการทำงานของพวกเขา และผลักดันให้อุตสาหกรรมก้าวต่อไปข้างหน้า วิสัยทัศน์ของเราคือ เพื่อสร้างโลกที่โซลูชัน AI ที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมมีบทบาทในการส่งเสริมธุรกิจเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น ดำเนินงานที่ซับซ้อนได้โดยอัตโนมัติ และขับเคลื่อนข้อมูลเชิงลึกอย่างมีความหมาย”

อนาคตอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม สะท้อนนิมิตหมายอันดีในการพลิกโฉมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแท้จริง นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิซดอทเอไอ

วิซดอทเอไอ (WIZ.AI) ผู้นำระดับโลกจากสิงคโปร์ด้านการสนทนาด้วยเสียงโดย AI ได้ปฏิวัติการสื่อสารแบบ B2C ผ่านโซลูชันสร้างความผูกพันกับลูกค้าแบบหลายช่องทางที่ล้ำสมัยซึ่งได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ แพลตฟอร์มอัจฉริยะของวิซดอทเอไอขับเคลื่อนโดยทีมงานด้านเทคโนโลยีผู้มากความสามารถ ช่วยอำนวยความสะดวกในการโต้ตอบกับลูกค้ากว่า 100 ล้านรายการต่อชั่วโมงโดยอัตโนมัติ ช่วยให้บริการลูกค้าได้อย่างยอดเยี่ยมและมีผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง บริษัทฯ เติบโตในระดับสากลจนมีลูกค้ากว่า 200 รายในอุตสาหกรรมที่หลากหลายจาก 15 ประเทศ โดยมีบริษัทที่ติดอันดับฟอร์จูน 500 (Fortune 500) และสตาร์ตอัประดับยูนิคอร์นคิดเป็น 60% ของลูกค้าทั้งหมด

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2064414/1.jpg

คำบรรยายภาพ – โมเดล LLM เฉพาะทางของวิซดอทเอไอ

1.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ โดย: media123

ทางเวป krapalm.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าว และการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง หากข่าวมีความผิดพลาด หรือต้องการให้ลบ สามารถแจ้งทีมงานได้