บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย เปิด “KFC Digital Lifestyle Store”

บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด ตอกย้ำผู้นำแบรนด์ร้านอาหารประเภทบริการด่วน (Quick Service Restaurant) พลิกโฉมธุรกิจไก่ทอดสู่ยุคดิจิทัล เปิด “KFC Digital Lifestyle Store” ส่งมอบประสบการณ์ สั่ง… อ่านเพิ่ม