“ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์” จับมือ “มข.” สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน เร่งวิจัยพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาครู ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ร่วมลงนามในพิธีบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา… อ่านเพิ่ม