Tag Archives: ตรวจภูมิ

“ตรวจภูมิฯร่างกาย สู้ Covid”

รพ.พระรามเก้า ชวน “ตรวจภูมิฯร่างกาย สู้ Covid” เช็ก “ความฟิต” ใช้ชีวิตปลอดภัย โรงพยาบาลพระรามเก้า ชวนประเมินภูมิคุ้มกันร่างกาย เช็กความพร้อมเสริมความมั่นใจแก่คุณและคนที่คุณรักก… อ่านเพิ่ม