SMEs Digital Move Fast #2

? SMEs Digital Move Fast #2 http://bit.ly/2Z8yxBo
?Workshop E-commerce ขยายช่องทางขาย Online ด้วยตนเอง เรียน Online ระยะสั้น”ระหว่างวันที่ 22-26 มีนาคม 2564″ รวม 16 ชั่วโมง
? SMEs Digital Move Fast (รุ่น 2) เรียนจบ”ปฎิบัติได้จริง” พร้อมแนะนำเชิงลึกตลอดหลักสูตร ครบทุกเรื่อง
– ทำแผนการตลาด Online
– วิเคราะห์ตลาด
– เขียน Content
– จัดส่งและติดตามสินค้า
– การชำระเงิน
– กฎหมาย PDPA ของธุรกิจ E-Commerce สำคัญที่ปัจจุบัน SMEs ควรรู้
?? เรียนฟรี!! ปรึกษาฟรี!!
#พันธมิตรร่วม #SME D Bank #สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) #DEPA ?️พันธมิตร 3กระทรวงเพื่อ SMEs