SATINE สานต่อพันธกิจการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

Yili Group ปฏิบัติตามแนวคิดด้านความยั่งยืน ด้วยการเข้าร่วมการประชุม COP15

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม บริษัทนมยักษ์ใหญ่ระดับโลก Yili Group ได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 (COP15) ช่วงที่ 2 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา โดยได้รับเชิญจากผู้จัดการประชุม เพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของที่ประชุม COP15 ในการ “สร้างอนาคตร่วมกันเพื่อทุกชีวิตบนโลก” บริษัทผู้ผลิตนมรายนี้ได้ชูความยั่งยืนเป็นส่วนสำคัญของพันธกิจในการส่งเสริมการสร้างอารยธรรมนิเวศวิทยาระดับโลก

เพื่อช่วยผลักดันวิสัยทัศน์การสร้างความปรองดองระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติให้เกิดขึ้นจริง เมื่อไม่นานมานี้ SATINE ซึ่งเป็นแบรนด์ระดับพรีเมียมของ Yili ที่มุ่งเน้นผลิตนมออร์แกนิกคุณภาพสูงในจีน ได้วางแผนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเรียกร้องและยกระดับการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพตามความคิดริเริ่มด้านความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งรวมถึงการถ่ายทำสารคดีนำเสนอความสำคัญของระบบนิเวศทุ่งหญ้า และการจัดกิจกรรมแบบออฟไลน์เพื่อรณรงค์ให้มีการปกป้องโลก

เมื่อเดือนที่แล้ว SATINE ได้ร่วมกับวงดุริยางค์แห่งชาติจีน (China National Traditional Orchestra) ปล่อยภาคต่อของสารคดีเกี่ยวกับระบบนิเวศทุ่งหญ้า Homeland II โดยมีนักร้องเพลงป็อปคนดัง หลี่ อวี่ชุน (Li Yuchun) เป็นผู้ร้องเพลงประกอบหลัก สารคดีภาคต่อนี้นำเสนอสารเดียวกับงาน Confession of Love for the Earth ที่จัดร่วมกับมูลนิธิคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศจีน (China Environmental Protection Foundation) เมื่อช่วงครึ่งแรกของปีนี้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้สัมผัสกับความสวยงามของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน และค้นพบความหมายที่แท้จริงของแนวคิดวิถีชีวิตแบบอินทรีย์ของ SATINE

ขณะเดียวกัน ทางแบรนด์ยังได้ออกบรรจุภัณฑ์ที่พิมพ์โดยไม่ใช้หมึกเป็นครั้งแรก และใช้ชื่อว่า Confession of Love for the Earth ซึ่งถือเป็นก้าวแรกของโครงการใหญ่ในการสำรวจและมีส่วนร่วมบนเส้นทางใหม่ของการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและลดคาร์บอนทั่วทั้งอุตสาหกรรมนม

การตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมต้องอาศัยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ในปี 2564 SATINE ได้เผยแพร่ข้อมูลและมุมมองเชิงลึกเพื่อยกระดับความตระหนักรู้เกี่ยวกับสถานะทางนิเวศวิทยาของทุ่งหญ้า รวมถึงเปิดศูนย์สังเกตการณ์ทุ่งหญ้าอัจฉริยะแห่งแรกของจีน ซึ่งเอื้อต่อการสังเกตการณ์ทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการวิจัยระบบนิเวศทุ่งหญ้าและความหลากหลายทางชีวภาพโดยอาศัยสถานีอัจฉริยะ โมบายล์อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่าย ด้วยการติดตามข้อมูลบิ๊กดาต้าจากระบบนิเวศ ข้อมูลที่ได้จากศูนย์แห่งนี้จะมอบมุมมองที่แท้จริงเกี่ยวกับสถานการณ์ของทุ่งหญ้าในปัจจุบัน

นอกจากความพยายามในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพแล้ว SATINE ยังยึดมั่นในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้วยการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี โดยได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์นมออร์แกนิก Zero Carbon Satine Jersey Organic Pure Milk ซึ่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก “สุทธิเป็นศูนย์” ตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ ไปจนถึงการผลิต การขนส่ง การใช้และทิ้ง แบรนด์ SATINE จึงเป็นต้นแบบของการดำเนินกลยุทธ์สีเขียวคาร์บอนต่ำให้แก่ทั่วทั้งอุตสาหกรรมนม

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1963598/1207.jpg

3730404.jpg