SAC Gallery เปิดนิทรรศการ “The Place of Memories” พร้อมเปิดตัวภัณฑารักษ์รุ่นใหม่คนแรกจากโครงการ Start! Art Curator

SAC Gallery(เอส เอ ซี แกลเลอรี) เปิดนิทรรศการ “The Place of Memories” ผลงานนิทรรศการแรกจากโครงการ Start! Art Curator ที่เปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการแล้ว นิทรรศการที่จะเชื้อเชิญผู้ชมร่วมสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลแต่ละชุดซึ่งจัดเก็บอยู่บน “พื้นที่นามธรรม” เชื่อมโยงกันผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นขณะใช้งานบนโลกออนไลน์ โดย ทิวไพร บัวลอย, ธณวัฒน์ นุ่มเจริญ และ วัชรนนท์ สินวราวัฒน์ คิวเรท โดย ภัทฐิชา ฐิติธรรมาภรณ์

โดยศิลปินรุ่นใหม่ทั้ง 3 คนได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมรูปแบบสื่อใหม่ (New Media Art) โดยใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการทำงาน เพื่อค้นหาความเชื่อมโยงระหว่างตัวตนบนโลกดิจิทัลของตนเอง กลับไปหาชุดข้อมูลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์และความทรงจำของศิลปิน สร้างตัวตนที่บิดเบี้ยว ขัดแย้งและไม่ลงรอยเป็นเนื้อเดียวกันกับตัวตนบนโลกกายภาพ นำไปสู่นิทรรศการในครั้งนี้ ที่ศิลปินได้สร้างนิยามความทรงจำของตนผ่านผลงานศิลปะร่วมสมัย

สำหรับ “Start! Art Curator” คือ โครงการพิเศษจาก SAC Academy ที่ค้นหาหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่มีใจรักในการเรียนรู้และมีศักยภาพ เข้าสู่โปรแกรมพิเศษที่ส่งเสริมภัณฑารักษ์รุ่นใหม่ ให้ได้เรียนรู้การสร้างสรรค์นิทรรศการผ่านประสบการณ์ทำงานร่วมกันกับทีมงานมืออาชีพ ที่ผู้คัดผ่านการคัดเลือกจะได้รับการฝึกฝนและร่วมจัดนิทรรศการจริงที่ SAC Gallery และคิวเรเตอร์คนแรกจากโครงการ Start! Art Curator ได้แก่ คุณภัทฐิชา ฐิติธรรมาภรณ์ จบการศึกษาภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผ่านประสบการณ์การทำงานทำงานดูแลและจัดทำเนื้อหานิทรรศการ และด้วยประสบการณ์ทำงานทั้งในส่วนของนิทรรศการศิลปะและพิพิธภัณฑ์ ทำให้ภัทฐิชาสนใจงานศิลปะในฐานะของสื่อกลางบอกเล่าเรื่องราวคู่ขนานไปกับประวัติศาสตร์กระแสหลัก

สำหรับนิทรรศการ “The Place of Memories” จัดแสดงระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 12 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ บริเวณชั้น 3 เอส เอ ซี แกลเลอรี (SAC Gallery) โดย SAC Gallery ได้จัดแสดงภายใต้มาตรการความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยเปิดให้ชมเฉพาะนัดหมายไว้ล่วงหน้าเท่านั้น และจำกัดจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละครั้ง ติดต่อนัดหมายเพื่อเข้าชมล่วงหน้ากับพนักงานของเราได้ที่ โทร. 02-258-5580 #401 หรืออีเมล: info@sac.gallery หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sac.gallery