Nanoracks, Voyager Space และ Lockheed Martin ผนึกกำลังพัฒนาสถานีอวกาศพาณิชย์

เกี่ยวกับ Nanoracks
ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อ: D’Mani Harrison-Porter, dharrison-porter@nanoracks.com

Nanoracks ในเครือ Voyager Space เป็นผู้ให้บริการอวกาศเชิงพาณิชย์ชั้นนำของโลก บริษัทเป็นเจ้าของและดำเนินการเครื่องมือและอุปกรณ์ภาคเอกชนบนสถานีอวกาศนานาชาติ และได้เปิดตัวการวิจัยทดลองมากกว่า 1,300 การทดลอง ติดตั้งดาวเทียมขนาดเล็กกว่า 300 ดวง รวมทั้งติดตั้งเครื่อง Bishop Airlock วันนี้ Nanoracks อาศัยประสบการณ์กว่าทศวรรษในการพัฒนาระบบอวกาศเชิงพาณิชย์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยตรง ซึ่งรวมถึงระบบที่เปลี่ยนจรวดท่อนบนที่บรรทุกดาวเทียมหรือยานอวกาศให้เป็นฐานปล่อยที่สอง การสร้างสถานีอวกาศแห่งใหม่ที่อาศัยอยู่ได้ การจัดหาระบบแอร์ล็อกสำหรับน้ำหนักบรรทุกและลูกเรือ โครงสร้างพื้นฐานการบริการ ฯลฯ โปรดติดตาม @Nanoracks บน Twitter เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

เกี่ยวกับ Voyager Space
ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อ: Abby Dickes, abby.dickes@voyagerspace.com

Voyager Space เป็นผู้นำระดับโลกด้านการสำรวจอวกาศ ภารกิจระยะยาวของ Voyager คือการสร้าง NewSpace ให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีโครงสร้างการดำเนินงานแบบบูรณาการในแนวดิ่ง และสามารถส่งมอบภารกิจด้านอวกาศที่มนุษย์คิดขึ้น โมเดลของบริษัทซึ่งถือเป็นครั้งแรกของอุตสาหกรรมได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทด้านอวกาศเชิงพาณิชย์ โดยเปลี่ยนจากโมเดลการลงทุนภาคเอกชนหรือเงินทุนส่วนตัวมาเป็นแนวทางระยะยาวด้วยการจัดหาทุนแบบถาวร เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Voyager Space ได้ที่ https://voyagerspace.com/ และติดตาม @VoyagerSH บน Twitter

เกี่ยวกับ Lockheed Martin
Media Contact: Gary Napier, gary.p.napier@lmco.com

Lockheed Martin (NYSE: LMT) เป็นบริษัทด้านความมั่นคงและการบินและอวกาศระดับโลก โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเบเทสดา รัฐแมริแลนด์ และมีพนักงานประมาณ 114,000 คนทั่วโลก บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในการวิจัย ออกแบบ พัฒนา ผลิต การวางระบบและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีขั้นสูง ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการ โปรดติดตาม @LMNews บน Twitter เพื่อรับทราบประกาศและข่าวสารล่าสุดจากบริษัท

คำเตือนเกี่ยวกับข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วย “ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต” ข้อความทั้งหมดที่นอกเหนือไปจากข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงในอดีต ซึ่งรวมถึงข้อความที่เกี่ยวกับพันธกิจและกลยุทธ์การเติบโตของ Voyager Space Holdings, Inc. (“บริษัท”) ถือเป็น “ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต” แม้ว่าฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่าข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตดังกล่าวมีเหตุผลสมควร แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการคาดการณ์ดังกล่าวถูกต้อง หรือจะถูกต้อง ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นนั้น ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจทั่วไปและเงื่อนไขที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินการอยู่ ความไม่แน่นอนของข้อกำหนดและการอนุมัติด้านกฎระเบียบ และความสามารถในการจัดหาเงินทุนที่จำเป็นตามเงื่อนไขที่ยอมรับได้ เป็นต้น ผู้อ่านจึงไม่ควรเชื่อข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตมากจนเกินควร เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนที่ทราบและไม่ทราบ รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งในบางกรณี อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท และอาจส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อผลลัพธ์ที่แท้จริง ระดับของกิจกรรม ผลงานหรือความสำเร็จ ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตสะท้อนถึงมุมมองในปัจจุบันของบริษัทเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต และอยู่ภายใต้ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และสมมติฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน กลยุทธ์การเติบโต และสภาพคล่อง บริษัทไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้ต่อสาธารณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือไม่มีหน้าที่อธิบายเหตุผลที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้ แม้ว่าจะมีข้อมูลใหม่ในอนาคตก็ตาม

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1666264/Starlab.jpg
โลโก้ – https://mma.prnewswire.com/media/1585430/Voyager_Logo.jpg
โลโก้ – https://mma.prnewswire.com/media/1666263/LM_Logo.jpg
โลโก้ – https://mma.prnewswire.com/media/1585431/Nanoracks_Logo.jpg