Gan & Lee ประกาศสร้างความร่วมมือกับสหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ

Gan & Lee Pharmaceuticals Co., Ltd. (Shanghai: 603087.SH) บริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ระดับโลก ประกาศสร้างความร่วมมือกับสหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation: IDF) โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนความพยายามของทางสหพันธ์ในการรณรงค์ป้องกันและรักษาโรคเบาหวานทั่วโลก ความร่วมมือครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้บริษัทได้สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในอนาคต เช่น การให้ความรู้ทางการแพทย์ผ่าน IDF School of Diabetes และการเป็นพันธมิตรรายแรกในการเปิดตัวแพลตฟอร์ม IDF WeChat ในประเทศจีน นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้บริษัทได้มีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก และกิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ปีการคิดค้นอินซูลิน เป็นต้น ในโอกาสนี้Kai Du ซีอีโอของ Gan & Lee Pharmaceuticals และประธานของ Gan & Lee USA Corporation กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่าง Gan & Lee กับ IDF จะเปิดโอกาสให้บริษัทได้มีส่วนร่วมในโครงการรณรงค์และสนับสนุนระดับโลก ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนมากมายที่ได้รับผลกระทบจากโรคเบาหวาน”

การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานมีหลายมิติ เนื่องจากมีปฏิสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ทางคลินิก ทางพันธุกรรม และรูปแบบการใช้ชีวิต โดยความซับซ้อนเหล่านี้ รวมทั้งการเข้าถึงการรักษาอย่างต่อเนื่อง การได้รับความรู้ และการรักษาด้วยยา จะส่งผลอย่างมากต่อแนวทางการรักษา ทั้งนี้ รายงาน IDF Diabetes Atlas ฉบับล่าสุดระบุว่า ในปี 2562 มีผู้ใหญ่ (อายุ 20-79 ปี) ป่วยเป็นโรคเบาหวานราว 463 ล้านคนทั่วโลก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแตะ 700 ล้านคนภายในปี 2588 นอกจากนี้ ในปี 2562 นั้น 1 ใน 2 ของผู้ป่วยโรคเบาหวานยังไม่ได้รับการวินิจฉัย [1] ด้วยเหตุนี้ Gan & Lee จึงตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมแหล่งให้ความรู้ออนไลน์และโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเบาหวาน ในโอกาสนี้ Prof. Andrew Boulton ประธานสหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ กล่าวว่า “สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติยินดีต้อนรับ Gan & Lee ในฐานะพันธมิตรของโครงการรณรงค์ สนับสนุน และให้ความรู้ระดับโลกของเรา ปีนี้เป็นวาระครบรอบ 100 ปีของการคิดค้นอินซูลิน ดังนั้น การประสานงานและสร้างความร่วมมือเพื่อสร้างหลักประกันว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลและการรักษาอย่างราบรื่นในราคาเอื้อมถึง ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ที่ใดหรือมีสถานะทางเศรษฐกิจเช่นไรก็ตาม จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งกว่าที่เคย”