“AISL Academy Bangkok” ศูนย์กลางการศึกษาระดับโลก ยกระดับการศึกษาไทย

เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ให้กว้างไกลกว่าที่เคยกับ AISL Academy Bangkok สถาบันที่จะเข้ามาช่วยยกระดับการศึกษาของประเทศไทยให้ไม่แพ้ชาติใดในโลก AISL Academy Bangkok เริ่มต้นด้วยการเปิดตัวในโลกออนไลน์แล้วเรียบร้อยเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังเตรียมตัวเปิดสถาบันในประเทศไทยอีกด้วย โดย AISL Academy เลือกที่จะครองพื้นที่ของโรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโรงเรียนชั้นนำจากเครือ AISL Harrow มาเป็นศูนย์กลางของสถาบันแห่งนี้ พร้อมทั้งวางแผนระยะยาวที่จะพัฒนาสถาบันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กลายเป็นแลนด์มาร์กการศึกษาระดับโลก ที่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะ

สถาบันเลือกก่อตั้งติดกับโรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์กรุงเทพฯ ที่ได้มีการพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาการกัดเซาะของทะเลสาบเพื่อประโยชน์ของชุมชนใกล้เคียง รวมถึงการลดปัญหาจราจรที่สะสมภายในพื้นที่ ซึ่งพร้อมให้ใช้พื้นที่ส่วนนี้เพื่อสนับสนุนและยกระดับการศึกษาไทยและภูมิภาคให้แข็งแกร่งมากขึ้นอีกด้วย

AISL Academy Bangkok สถาปัตยกรรมแห่งการเรียนรู้
จุดเด่นของ AISL Academy Bangkok คือหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นจากความรู้และเทคโนโลยีด้านการศึกษาที่ทันสมัยและมีคุณภาพในรูปแบบที่ไม่เหมือนใครทั้งด้านสื่อการสอนและสถานศึกษา โดยมุ่งหวังที่จะยกระดับวิชาชีพครูอาจารย์แบบก้าวกระโดด จากการนำข้อมูลที่มีทั้งหมดมาทำการวิเคราะห์วางแผนจนเป็นหลักสูตรที่สมบูรณ์แบบที่สุด รวมถึงได้รับการยอมรับจากคนทั่วโลก และแน่นอนว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนของการศึกษา พร้อมยกระดับและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาให้กับประเทศไทยอย่างแน่นอน