Lazada

2021 IYFSD ชวนร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อ “My Beautiful Hometown”

งาน IYF Special Dialogue 2021 ณ นครหนานจิง เปิดรับสมัครผลงานเข้าร่วมประกวดในหัวข้อ “My Beautiful Hometown” เพื่อให้เยาวชนจากประเทศต่าง ๆ บนเส้นทางสายไหมได้มีโอกาสนำเสนอเสน่ห์ของบ้านเกิดสู่สายตาชาวโลก IYFSD เป็นเวทีที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิด เรื่องราว และการดำเนินงานในด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ของเหล่าผู้นำเยาวชน อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันมีค่าในการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้ลงมือทำและแสดงความเป็นผู้นำมากขึ้น เพื่อสร้างอนาคตร่วมกันที่ยั่งยืน ครอบคลุม และยืดหยุ่นสำหรับทุกคน จากการเปิดเผยของ Nanjing Literature Centre
ขอเชิญชวนเยาวชนและบุคคลทั่วไป อายุระหว่าง 18-45 ปีจากประเทศหรือดินแดนตามเส้นทางสายไหม ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในรูปแบบงานเขียนต้นฉบับ งานศิลปะ หรืองานวิดีโอที่บอกเล่าเกี่ยวกับบ้านเกิด เมือง หรือภูมิภาคของตนเอง เช่น มรดกทางวัฒนธรรม สถานที่สำคัญ ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีการทำอาหาร หรืองานหัตถกรรมที่โดดเด่น พร้อมเขียนอธิบายประเภทใดก็ได้ ความยาวไม่เกิน 150 คำในภาษาอังกฤษ (หรือ 200 คำในภาษาจีน)
คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานเพื่อรับเกียรติบัตรรางวัลสร้างสรรค์ดีเด่น จำนวน 10 รางวัล รางวัลที่สาม จำนวน 3 รางวัล รางวัลที่สอง 2 รางวัล และรางวัลที่หนึ่ง 1 รางวัล และผู้ส่งผลงานทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับประกาศนียบัตรรับรอง ทั้งนี้ การส่งผลงานเข้าประกวดหมายความว่าผู้ส่งผลงานให้สิทธิผู้จัดงานในการใช้ จัดพิมพ์ ทำซ้ำ แจกจ่าย สื่อสาร หรือเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ต่อสาธารณะ และผู้ส่งผลงานยินยอมให้นำผลงานไปใช้เพื่อการศึกษาที่ไม่แสวงหากำไร หรือการใช้ข้อมูลสาธารณะ
สำหรับผู้ชนะรางวัลที่หนึ่งจะได้รับเงินรางวัล 3,000 หยวน ผู้ชนะรางวัลที่สองจะได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 2,000 หยวน รางวัลที่สามจะได้รับรางวัลละ 1,200 หยวน และรางวัลสร้างสรรค์ดีเด่นจะได้รับรางวัลละ 600 หยวน รางวัลทั้งหมดรวมภาษีแล้ว โดยจะประกาศผลการประกวดในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางออนไลน์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17 ธันวาคม 2564
ส่งผลงานประเภทต่าง ๆ ได้ที่อีเมล ดังต่อไปนี้:
สำหรับงานเขียน: wangtaotao@njliterature.org
สำหรับงานศิลปะ: zhao.sifan@njliterature.org
สำหรับวิดีโอ: tianyy0226899@163.com
ปิดรับผลงานในวันที่ 12 ธันวาคม 2564 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ WANG Taotao หมายเลขโทรศัพท์ +86 18801586865

PR-NEWS.1.jpg