​จีนส่งเสริมประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทั้งหมด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ทางการจีนให้คำมั่นว่าจะยึดมั่นและปรับปรุงระบบสภาประชาชน พร้อมกับเดินหน้าส่งเสริมประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทั้งหมด (whole-process people’s democracy)

“ประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทั้งหมดไม่ได้ประกอบด้วยสถาบันและกระบวนการที่ครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และการปฏิบัติ นับได้ว่าเป็นประชาธิปไตยสังคมนิยมที่แท้จริง มีประสิทธิภาพสูงสุด และครอบคลุมที่สุด” นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานคณะกรรมาธิการทหารกลาง กล่าวในระหว่างการประชุมส่วนกลางว่าด้วยงานที่เกี่ยวข้องกับสภาประชาชน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพุธและวันพฤหัสบดีที่กรุงปักกิ่ง

“ระบบสภาประชาชนคือกลไกทางสถาบันที่สำคัญในการสร้างประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทั้งหมดในจีน” เขากล่าว

ระบบสภาประชาชนคือระบบการเมืองพื้นฐานของจีน คือรูปแบบอำนาจรัฐของเผด็จการประชาธิปไตยของประชาชนในจีน คือระบอบการปกครองของประเทศ

สภาประชาชนแห่งชาติคือสถาบันสูงสุดที่ประชาชนจีนสามารถใช้อำนาจรัฐของตนเอง

การรับประกันเชิงสถาบันที่สำคัญ

ระบบสภาประชาชนเป็นการรับประกันเชิงสถาบันที่สำคัญสำหรับชาวจีน ภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ในการสร้างปาฏิหาริย์การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและเสถียรภาพทางสังคมในระยะยาวตลอด 60 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 40 ปีให้หลังตั้งแต่มีการปฏิรูปและเปิดประเทศ นายสี จิ้นผิง กล่าว

เขากล่าวว่าระบบสภาประชาชนเป็นสุดยอดการสร้างสรรค์ในประวัติศาสตร์ของระบบการเมือง ทั้งยังเป็นระบบใหม่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ทางการเมืองของจีนและทั่วโลก

นายสี จิ้นผิง กล่าวว่า นับตั้งแต่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 18 เมื่อปี 2555 คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เดินหน้าพัฒนาทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติของระบบสภาประชาชนอย่างต่อเนื่อง

เขากล่าวว่า จุดแข็งเชิงสถาบันมีความสำคัญต่อทุกประเทศในการดำเนินโครงการเชิงกลยุทธ์ โดยประวัติศาสตร์และข้อเท็จจริงแสดงให้เห็นว่าประเทศจะมีเสถียรภาพหากมีระบบที่มั่นคง และประเทศจะแข็งแกร่งหากมีระบบที่เข้มแข็ง

เขาย้ำว่า จีนมีความพยายามในการบังคับใช้รัฐธรรมนูญอย่างเต็มที่ รวมถึงปกป้องอำนาจและความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญ ตลอดจนปรับปรุงกฎหมายตามระบบสังคมนิยมแบบจีนเพื่อกำหนดตัวบทกฎหมายที่เอื้อต่อการส่งเสริมการพัฒนาและธรรมาภิบาล

เขายังกล่าวด้วยว่า สภาประชาชนควรใช้อำนาจในการกำกับดูแลอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามกฎหมาย และผู้แทนของสภาประชาชนควรปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ

นายสี จิ้นผิง กล่าวว่า สภาประชาชนควรยกระดับการสร้างตนเอง ในขณะเดียวกันทางพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ควรยกระดับความเป็นผู้นำในการดูแลสภาประชาชนด้วย

ประชาธิปไตยไม่ใช่เครื่องประดับตกแต่ง

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวว่า ประชาธิปไตยไม่ใช่เครื่องประดับตกแต่ง แต่เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาสำคัญของประชาชน

เขากล่าวว่า กุญแจสำคัญของประชาธิปไตยคือการที่ประชาชนมีสิทธิลงคะแนนเสียง ประชาชนมีสิทธิบริหารประเทศ และที่สำคัญกว่านั้นคือ ประชาชนมีสิทธิในการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง

ประชาธิปไตยคือการให้คำมั่นสัญญากับประชาชนในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง และที่สำคัญกว่านั้นคือการทำตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้หลังการเลือกตั้ง

นายสี จิ้นผิง กล่าวว่า การตัดสินว่าประเทศใดเป็นประชาธิปไตยหรือไม่นั้น ควรพิจารณากระบวนการทางการเมืองและการปกครองที่เกิดจากระบบและกฎหมายด้วย “โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากระบบและกฎหมายดังกล่าวถูกบังคับใช้อย่างดีแล้ว”

นอกจากนี้ เขาได้เรียกร้องให้พิจารณาว่าหลักเกณฑ์และกระบวนการในการใช้อำนาจมีความเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ พร้อมกับเน้นย้ำว่ากุญแจสำคัญอยู่ที่อำนาจดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและการควบคุมของประชาชนอย่างแท้จริงหรือไม่

“หากประชาชนตื่นตัวเฉพาะตอนเลือกตั้งและหยุดการเคลื่อนไหวหลังจากนั้น หากประชาชนฟังคำโฆษณาระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งแต่ไม่มีสิทธิมีเสียงหลังจากนั้น หากประชาชนได้รับการเอาอกเอาใจระหว่างหาเสียงแต่ถูกทิ้งหลังการเลือกตั้ง ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยที่แท้จริง” นายสี จิ้นผิง กล่าว

ประชาธิปไตยไม่ใช่สิทธิพิเศษที่สงวนไว้สำหรับประเทศใดประเทศหนึ่ง

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เน้นย้ำว่า ประชาธิปไตยเป็นสิทธิของประชาชนทุกประเทศ ไม่ใช่สิทธิพิเศษที่สงวนไว้สำหรับประเทศใดประเทศหนึ่ง

เขากล่าวว่า การตัดสินว่าประเทศใดเป็นประชาธิปไตยหรือไม่นั้น ควรตัดสินโดยประชาชนในประเทศ ไม่ใช่ตัดสินโดยคนนอกเพียงหยิบมือเดียว ขณะเดียวกัน การตัดสินว่าสมาชิกของประชาคมโลกเป็นประชาธิปไตยหรือไม่นั้น ควรตัดสินร่วมกันโดยประชาคมโลก ไม่ใช่ตัดสินโดยคนส่วนน้อยที่คิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูก

“มีวิธีการมากมายในการบรรลุความเป็นประชาธิปไตย ไม่ได้ผูกขาดด้วยวิธีการเดียว” นายสี จิ้นผิง กล่าว

การใช้มาตรฐานเดียวในการวัดระบบการเมืองที่หลากหลายทั่วโลก และการพิจารณาอารยธรรมทางการเมืองมากมายของมนุษยชาติจากมุมมองเดียวถือว่าไม่เป็นประชาธิปไตย นายสี จิ้นผิง กล่าวทิ้งท้าย

https://news.cgtn.com/news/2021-10-14/Xi-stresses-progress-in-enhancing-whole-process-people-s-democracy-14lSRvccrMQ/index.html