Lazada

โอซีซี แยกขวดช่วยหมอ

ดร.อิทธิกร ศรีจันบาล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ สุวรรณภูมิ จำกัด รับมอบ ขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว จาก นัชชา ปรักกัมนนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกโฆษณา – ประชาสัมพันธ์ และทีมงาน CSR บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งต่อให้กลุ่ม Less Plastic Thailand เครือข่ายสังคมลดขยะ และ Less Plastic.tu ใน ‘โครงการแยกขวดช่วยหมอ’ เพื่อนำไปอัพไซเคิลเป็นชุด PPE ให้บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งนี้ ขวดพลาสติกดังกล่าวได้จากการบริจาคโดยผู้บริหารและพนักงาน บมจ.โอซีซี ตลอดปี 2565 รวมทั้งสิ้นกว่า 47 กก. หรือเทียบเท่ากับขวดพลาสติกกว่า 1,800 ขวด ณ สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ สุวรรณภูมิ เมื่อเร็ว ๆ นี้

OCC-CSR.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ โดย: OCC

ทางเวป krapalm.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าว และการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง หากข่าวมีความผิดพลาด หรือต้องการให้ลบ สามารถแจ้งทีมงานได้