“เอสแอลคอร์” แชร์ประสบการณ์ขยายธุรกิจในระดับสากล (ส่วนที่สอง)

เมื่อไม่นานมานี้ คุณซ่ง สือเฉียง (Song Shiqiang) ผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้จัดการทั่วไปของเอสแอลคอร์ (Slkor) และคิงเฮล์ม (Kinghelm) ได้แบ่งปัน “ประสบการณ์ครั้งแรกในการขยายธุรกิจของเอสแอลคอร์สู่ระดับสากล” โดยบอกเล่าแนวทางของเอสแอลคอร์ในการก้าวสู่สากล ทั้งในด้านระบบนิเวศ ทฤษฎีเมทริกซ์ และการทำให้เป็นลำดับชั้น ร่วมกับแผนงานปัจจุบันด้านการวิจัยและพัฒนา การส่งเสริมการขายและการขายผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงแผนการพัฒนาในอนาคตของเอสแอลคอร์ ซึ่งเขาได้วิเคราะห์ตรรกะสำคัญและทฤษฎีพื้นฐานที่สนับสนุนแนวทางเหล่านี้

การทำสิ่งต่าง ๆ โดยค้นหาตรรกะสำคัญและปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นวิธีที่จะได้ผลลัพธ์สองเท่าโดยใช้ความพยายามเพียงครึ่งเดียว ด้วยกลยุทธ์เชิงนิเวศวิทยา เมทริกซ์ และลำดับชั้น ซึ่งนิเวศวิทยาระบุว่า ป่าที่มีชีวิตชีวาจะต้องมีมอส หญ้า และพืชชั้นต่ำอื่น ๆ จากนั้นพุ่มไม้และต้นไม้จึงจะเติบโต และต้นไม้สูงตระหง่านก็จะปรากฏออกมาในที่สุด นอกจากนี้ พืชชั้นต่ำยังสามารถเลี้ยงไส้เดือนใต้ดิน เป็นที่ซ่อนตัวของกระต่ายป่าเพื่อเป็นอาหารหมาป่าและสัตว์ชั้นสูงอื่น ๆ ในห่วงโซ่ระบบนิเวศ สิ่งนี้เรียกว่าระบบนิเวศที่การพัฒนาเป็นไปตามกฎจากต่ำไปสูง และจากเล็กไปใหญ่ สัตว์และพืชต่างเกื้อกูลและบีบบังคับซึ่งกันและกันเพื่อสร้างวงจรแบบปิด เพื่อให้พัฒนาและดำรงอยู่ได้ตลอดไป อันเป็นทฤษฎีพื้นฐานที่เป็นแนวทางการพัฒนาในขั้นตอนแรกของเอสแอลคอร์ (www.slkoric.com) และคิงเฮล์ม

กลยุทธ์การตลาดต่างประเทศ

กลยุทธ์การตลาดในต่างประเทศของเอสแอลคอร์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ การประชาสัมพันธ์และการขาย

การประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายของเอสแอลคอร์นั้นครอบคลุมมาก โดยบริษัทได้เผยแพร่บทความโฆษณาจำนวนมากครอบคลุมช่องทางและแพลตฟอร์มต่าง ๆ มากมาย ทำให้เอสแอลคอร์ครองใจลูกค้าทั่วโลก! อิทธิพลของบทความโฆษณานั้นยั่งยืนและน่าประทับใจกว่า และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้าได้ นอกจากนี้ เอสแอลคอร์ยังเปิดร้านค้าออนไลน์บน alibaba.com และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอื่น ๆ และยังมีตัวแทนในต่างประเทศจำนวนมาก ขณะเดียวกัน เอสแอลคอร์ได้ทำงานร่วมกับคิงเฮล์ม ซึ่งเป็นกลยุทธ์สองแบรนด์ที่ส่งเสริมความเข้าใจในแบรนด์และผลิตภัณฑ์ เพิ่มการรับรู้แบรนด์และความเหนียวแน่นของผู้ใช้ ตลอดจนปรับปรุงการจดจำและชื่อเสียงของเอสแอลคอร์ในตลาดต่างประเทศ

เมื่อครอบคลุมพื้นที่ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้แล้ว แคมเปญส่งเสริมการขายของเอสแอลคอร์จะเจาะตลาดที่ใช้ภาษาอื่น ๆ ควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ ปัจจุบันเราได้เริ่มดำเนินการที่เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินเดีย เวียดนาม รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคอื่น ๆ แล้ว โดยคิงเฮล์มและเอสแอลคอร์จะใช้เครื่องมือประชาสัมพันธ์ที่สำคัญของเอสแอลคอร์ในปีหน้า

อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ https://www.slkoric.com/song-shiqiang/523369.html

ติดต่อ
อเดล ซุน (Adele Sun)
อีเมล: sunmiao@ailion.group