เมืองอัลอูลาเปิดเผยรายละเอียดของ The Kingdoms Institute

เมืองอัลอูลาเปิดเผยรายละเอียดของ The Kingdoms Institute ศูนย์กลางทางโบราณคดีแห่งใหม่ของโลก พร้อมเผยข้อมูลการค้นพบใหม่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดีอาระเบีย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *