อ.อ.ป. – สร.ออป. ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องใน “วันรัฐวิสาหกิจไทย”

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 นายธีระพงษ์ โคตะยันต์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง ผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และนายสิทธิพร ไวดาบ หัวหน้างานสวนป่าหนองโรง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องใน “วันรัฐวิสาหกิจไทย” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในฐานะ “พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย” ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ