อ.อ.ป. ร่วมวางพวงมาลาสดุดีวีรชนป่าไม้

นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ เข้าร่วมสดุดีและร่วมวางพวงมาลาวีรชนป่าไม้ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี และความเสียสละของเหล่าวีรชนป่าไม้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบปีที่ 126 ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอนุสาวรีย์วีรชนป่าไม้ กรมป่าไม้ บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

500.jpg