อัพเดทและเรียนรู้กลยุทธ์ใหม่ ๆ ในการบริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพ กับหลักสูตรออนไลน์ “การบริหารงานบุคคลและทีมงานด้วยเทคนิคสมัยใหม่” โดย วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ที่มีรากฐานการก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งของในเครือดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวของเมืองไทย จัดหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ “การบริหารงานบุคคลและทีมงานด้วยเทคนิคสมัยใหม่” ขึ้น ในวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2564 สำหรับทุกท่านที่มีความสนใจและพร้อมที่จะเรียนรู้เทคนิคใหม่ ๆ ในการพัฒนาทีมงานให้แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านทัศนคติ สร้างความสุขในการทำงาน โดยเปิดให้สำรองที่นั่งเข้าร่วมการอบรมแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

หลักสูตรนี้เป็นตัวช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคต่างพร้อมทั้งกลยุทธ์ใหม่ ๆ และสามารถนำไปใช้ในการบริหารงานบุคคลและทีมงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งแบบที่คาดการณ์ไว้แล้วหรือเกิดขึ้นแบบกระทันหัน ให้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากพนักงานมาจากพื้นฐานที่ต่างกัน อีกด้วยวัยหรือ gen ที่แตกต่าง ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคในการทำงานร่วมกัน ทั้งทางด้านการสื่อสาร ไปจนถึงระบบการทำงานที่ไม่เหมือนกัน การที่ผู้บริหารหรือหัวหน้างานมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันจะส่งผลต่อผลงานที่ดีและมีคุณภาพสูง ทีมงานมีประสิทธิภาพและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

โดยเนื้อหาที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ มีตั้งแต่บทบาทและความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่เชิงกลยุทธ์ การวางแผนกำลังคน การสรรหาและคัดเลือก การสร้างความสัมพันธ์กับพนักงาน เทคนิคการคิดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่างๆ การฝึกอบรมและการพัฒนา
การบริหารผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาองค์กร การพัฒนาสายงานอาชีพ การรับผิดชอบต่อสังคม การทำ KPI ระบบสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และปิดท้ายด้วยกรณีศึกษาที่มีแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ที่น่าสนใจต่าง ๆ

หลักสูตรออนไลน์ “การบริหารงานบุคคลและทีมงานด้วยเทคนิคสมัยใหม่” เหมาะสำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการ ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนกบุคคล หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ ซึ่งได้รับเกียรติในการสอนจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมากด้วยประสบการณ์ตรงกว่า 25 ปี คุณศิริวรรณ ขันตี ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารบุคลากรโรงแรม/รีสอร์ท บริษัทเอกชน สถาบันการศึกษา โดยมีการจัดอบรม 2 วัน ในวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.30 น. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมท่านละ 6,900 บาท www.dtc.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร หรือสำรองโปรแกรม กรุณาติดต่อสำนักบริการวิชาการ วิทยาลัยดุสิตธานี โทร. 0-2721-8469-70 หรืออีเมล training@dtc.ac.th, ไลน์ line@:dusit.edu