หลักสูตร Basic for Professional Barista

☕️☕️ หลักสูตร Basic for Professional Barista ☕️☕️ เรียนรู้เทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญผ่าน ILLY
⭐️ ท่านจะได้รับประกาศนียบัตรถึง 2 ใบ
? Dusit Thani College (DTC)
? UNIVERSITÀ DEL CAFFÈ DELLA THAILANDIA

?? โปรโมชั่นดีๆที่ไม่ควรพลาด ? ชวนเพื่อนมาเรียนด้วยลดทันทีท่านละ 1,000 บาท
?นักศึกษาปัจจุบัน และ ศิษย์เก่าวิทยาลัยดุสิตธานี เพียงแจ้งชื่อ รหัส และสาขาวิชา ลดทันที 20%?

อบรมวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2564
เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ วิทยาลัยดุสิตธานี
ค่าธรรมเนียม 11,900 บาท

? สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 02 721 8469-72
Facebook : Dusit Thani Training Programs