หลักสูตรกลยุทธ์การตลาดเชิงลึกสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท

?การตลาดที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยหลักในการสร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับโรงแรม
?อยู่ที่ไหนก็อบรมได้ สอนสด เรียนออนไลน์ เข้มข้นด้วยเนื้อหา
พร้อมถาม-ตอบ พูดคุยกับวิทยากรในทุกประเด็น
?อบรมวันที่ 5-6 มิถุนายน 2564เวลา 09.30 – 16.30 น.
?ค่าธรรมเนียม 6,900 บาท/ท่าน/หลักสูตร

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-7218469-70
Inbox: Dusit Thani Training Programs
E-mail: training@dtc.ac.th