สทน.จับมือพาณิชย์ จ.นครนายก ดันผู้ประกอบการฝ่าวิกฤติยุคโควิด !! เร่งอบรมสร้างความรู้เทคโนโลยีการฉายรังสี

สทน.จับมือพาณิชย์ จ.นครนายก ดันผู้ประกอบการฝ่าวิกฤติยุคโควิด !!
เร่งอบรมสร้างความรู้เทคโนโลยีการฉายรังสี

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน.และจังหวัดนครนายก จัดสัมมนาออนไลน์ “การฉายรังสีเพื่อยืดอายุอาหารและสมุนไพร”และรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการคูปองยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมฉายรังสี เพื่อสร้างโอกาส เพิ่มมูลค่าธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP ในวันที่ 9 สิงหาคม นี้ ทาง Facebook Live Fanpage ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.

สทน.ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดนครนายก ได้แก่ พาณิชย์จังหวัดนครนายก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก พัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก เกษตรจังหวัดนครนายก จัดสัมมนาออนไลน์ “การฉายรังสีเพื่อยืดอายุอาหารและสมุนไพร” เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการฉายรังสีให้กับผู้ประกอบการ และเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากการฉายรังสี รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาในการผลิต หรือต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้เข้ามารับคำแนะนำหรือนำผลิตภัณฑ์มาทดลองฉายรังสี โดยนักวิจัยของสทน.จะเป็นผู้ดำเนินการค้นคว้าทดลองตามความต้องการของผู้ประกอบการ โดย สทน.จะสนับสนุนในรูปแบบการให้คูปองยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมฉายรังสี 20,000 บาท แก่ผู้ประกอบการที่สมัครเข้าโครงการ ซึ่งที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการสนใจอยากเข้าร่วมโครงการคูปองดังกล่าว แต่ติดปัญหาด้านการขนส่งสินค้าที่จะนำผลิตภัณฑ์มาฉายรังสี ดังนั้น สทน.จึงได้พัฒนารูปแบบการให้บริการเชิงรุก เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนำส่งผลิตภัณฑ์มาให้นักวิจัยที่สทน.ได้ทำการทดลองฉายรังสีได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆในการดำเนินการ ผู้ประกอบการทุกท่านสามารถติดตามได้จากการสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้ พร้อมร่วมรับฟังการบรรยาย บรรยาย “การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการฉายรังสี” และการเสวนาผ่านทางระบบ ZOOM กับผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จด้วยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฉายรังสีกับสทน.

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาในการผลิตหรือต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลังจากสมัครเข้าโครงการและผ่านการคัดเลือกแล้ว จะได้รับคำปรึกษาแนะนำ พร้อมนำผลิตภัณฑ์มาตรวจวิเคราะห์ และทดลองฉายรังสีได้ โดยนักวิจัยของสทน.จะเป็นผู้ดูแลการวิจัยและสรุปผลการวิจัยให้ผู้ประกอบการ โดยสทน.จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายตั้งแต่ค่าขนส่งผลิตภัณฑ์มาทดลอง ค่าฉายรังสี รวมถึงค่าดำเนินการทดลองต่างๆ ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์ฟรี !! ห้ามพลาด !! 9 สิงหาคม นี้ ทาง Facebook Live Fanpage ของ สทน. ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.
Link : https://www.facebook.com/thai.nuclear
———————————————————