ลดความเสี่ยงก่อนเกิดโรคร้าย ด้วยโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางเดินอาหาร

มะเร็งในระบบทางเดินอาหาร คือ มะเร็งที่เกิดขึ้นในระบบทางเดินอาหารตั้งแต่หลอดอาหารจนถึงทวารหนัก ได้แก่ มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลำไส้เล็ก มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก รวมถึงมะเร็งที่เกิดในอวัยวะที่ช่วยในการย่อยอาหาร ได้แก่ มะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี มะเร็งถุงน้ำดี มะเร็งตับอ่อน มะเร็งในระบบทางเดินอาหารจัดเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยและทำให้เสียชีวิตมากกว่ามะเร็งของอวัยวะอื่น ๆ ในร่างกาย
รพ. บี.แคร์ฯ ขอแนะนำ โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางเดินอาหาร (รวม 7 รายการ) ราคา 3,300 บาท และรายการตรวจเพิ่ม อาทิ
– ตรวจเลือดหาแบคทีเรียเอชไพโลไร ราคา 600 บาท
– ตรวจอุจจาระหาแบคทีเรียเอชไพโลไร ราคา 900 บาท
(โดยราคาตรวจเพิ่มดังกล่าว ต้องซื้อคู่กับโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางเดินอาหารเท่านั้น และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ในการให้คำแนะนำการตรวจเพิ่ม)
เชื้อแบคทีเรียเอชไพโลไร เป็นสาเหตุสำคัญของโรคแผลในกระเพาะอาหาร และสามารถพัฒนากลายเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้ ติดต่อง่ายผ่านทางน้ำลาย ทานอาหารใช้ช้อนร่วมกัน และทานอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อน องค์การอนามัยโลกจัดให้เชื้อนี้ เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรคมะเร็ง เช่นเดียวกับบุหรี่ และไวรัสตับอักเสบบี
เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 2564
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้ คลิก >> https://www.bcaremedicalcenter.com/promotion-detail/65
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 1 อาคารสมสราญ โทร. 02 994 8201 – 3 ต่อ 1111 หรือ 1120

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *