รพ.บี.แคร์ฯ จัดกิจกรรม ” Big Cleaning Day ” ประจำปี 2565

ดร.นพ.พิทักษ์ ฐานบัญชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ร่วมกล่าวเปิดกิจกรรม ” Big Cleaning Day ” โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลมีส่วนร่วมในการทำความสะอาดและจัดระเบียบสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล และเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้รับบริการและพนักงานทุกคนในองค์กร ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565

319117355_517497030406300_1191311476843468326_n.jpg