พบกับหลักสูตร “การตลาดโดยสื่อดิจิทัล Digital Marketing”

?พบกับหลักสูตร “การตลาดโดยสื่อดิจิทัล Digital Marketing”?
?ทำการตลาดแบบดิจิทัลได้ด้วยตัวท่านเอง ประหยัดเงิน ประหยัดเวลาและเห็นผล อย่างรวดเร็วทันใจ
?ณ วิทยาลัยดุสิตธานี
?อบรมวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 – 16.30 น.
? ค่าธรรมเนียม 9,900 บาท/ท่าน/หลักสูตร

▶️ Inbox: Dusit Thani Training Programs
? E-mail: training@dtc.ac.th
? สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 02 721 8469-72