ผลสำรวจของ Avado เผยโควิดทำให้ช่องว่างด้านทักษะของพนักงานกว้างขึ้น

63% ของธุรกิจที่มีรายได้หรือกำไรมั่นคง มีการลงทุนพัฒนาทักษะให้กับพนักงานในปี 2563 ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

Avado ซึ่งเป็นสถาบันวิชาชีพชั้นนำ ได้เผยแพร่ผลการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า มีช่องว่างเพิ่มขึ้นอย่างมากระหว่างความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจกับความสามารถของพนักงาน ในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในช่วงปี 2563

จากผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมดนั้น พบว่า 63% ของธุรกิจที่มีรายได้มั่นคงหรือเติบโตในปีที่แล้ว มีการเพิ่มงบประมาณด้านการฝึกอบรมพนักงาน และ 39% ลงทุนด้านการพัฒนาทักษะให้กับพนักงานผ่านการจัดอบรมภายนอกบริษัทก่อนปี 2563 ส่วนธุรกิจที่มีกำไรลดลงนั้น 43% ระบุว่ากลยุทธ์ขององค์กรไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย พูดง่าย ๆ ก็คือ ธุรกิจที่ลงทุนด้านการพัฒนาความสามารถของพนักงานนั้น สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากได้ดีกว่ามากเมื่อเทียบกับธุรกิจที่ไม่ได้ลงทุนในส่วนนี้

ผลวิจัยครั้งนี้ได้มาจากการสำรวจผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ HR ระดับสูงกว่า 1,000 คน จากบริษัทในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย ไทย ออสเตรเลีย และฟิลิปปินส์ ผลวิจัยดังกล่าวได้รับการวิเคราะห์เพิ่มเติมโดย Miatta Fahnbulleh ประธานบริหารของ New Economics Foundation ทั้งนี้ มากกว่าครึ่ง (54%) ของผู้บริหารระบุว่า องค์กรของตนเองให้ความสำคัญกับการอยู่รอดมากกว่าความสามารถของพนักงาน ซึ่งใกล้เคียงกับการสำรวจในสหราชอาณาจักร (57%) แต่ในส่วนของเจ้าหน้าที่ HR นั้น มีเพียง 44% ในเอเชียแปซิฟิกที่เห็นด้วยกับความคิดดังกล่าว เทียบกับ 69% ในสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ดี ตลอดปี 2563 ผู้บริหารส่วนใหญ่ (80%) และเจ้าหน้าที่ HR ส่วนใหญ่ (74%) เห็นตรงกันว่า การพัฒนาทักษะให้กับพนักงานผ่านการจัดอบรมภายนอกบริษัทมีความสำคัญต่อธุรกิจในปี 2563 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทส่วนใหญ่มองว่าความสามารถที่มีอยู่ของพนักงานยังไม่เพียงพอ

– มากกว่าสองในห้า (43%) สรรหาพนักงานใหม่เพื่อพยายามอุดช่องว่างด้านความสามารถ
– 39% ของผู้บริหารยอมรับว่ากลยุทธ์การฝึกอบรมพนักงานของบริษัทไม่สอดคล้องกับเป้าหมายก่อนปี 2563 และเพิ่มขึ้นแตะ 49% ในปี 2563 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าช่องว่างเพิ่มขึ้น
– เกือบครึ่งหนึ่ง (48%) มองว่าการขาดทักษะส่งผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพจิต

Mark Creighton ซีอีโอของ Avado กล่าวว่า “นี่เป็นโอกาสดีที่นายจ้างควรลงทุนกับพนักงานให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มความหลากหลายของแรงงาน ไม่ใช่แค่เพิ่มทักษะเพียงอย่างเดียว ธุรกิจที่ยังคงมีความสามารถในการแข่งขันท่ามกลางการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ คือธุรกิจที่ใช้กลยุทธ์การพัฒนาความสามารถของพนักงาน ไม่ใช่แค่รับมือกับความท้าทายด้วยการสรรหาพนักงานใหม่ เราต้องเร่งใช้กลยุทธ์การฝึกอบรมพนักงานที่สอดคล้องกับอนาคต โดยมอบโอกาสให้ทั้งพนักงานเก่าและพนักงานใหม่ได้มีส่วนร่วมสร้างความสำเร็จทางธุรกิจ”

ในปี 2563 การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอย่างรวดเร็วยิ่งเพิ่มความไม่สมดุลระหว่างความสามารถที่องค์กรต้องการกับความสามารถที่พนักงานมี ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในทุกภาคส่วนที่มีการสำรวจ โดยครึ่งหนึ่ง (50%) ของผู้ตอบแบบสำรวจกังวลว่าการขาดการลงทุนด้านการฝึกอบรมพนักงานจะส่งผลกระทบต่อผลิตภาพในระยะยาว

“การลงทุนพัฒนาความสามารถของพนักงานมีความสำคัญมากกว่าที่เคยสำหรับการเติบโตทางธุรกิจและผลิตภาพในระยะยาว” Miatta Fahnbulleh ประธานบริหารของ New Economics Foundation และตัวแทนของการวิจัยครั้งนี้ กล่าว “เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย เราต้องคิดให้มากกว่าเรื่องทักษะ ความจริงแล้ว เราต้องมีการปฏิวัติความสามารถของพนักงาน”

แม้แต่ในภาคส่วนที่ปกติไม่ค่อยได้รับผลกระทบเชิงลบจากการลดต้นทุน ผู้ตอบแบบสำรวจก็ยังเห็นด้วยว่าสถานการณ์ต่าง ๆ ในปี 2563 ส่งผลให้ช่องว่างด้านความสามารถในองค์กรของตนเองกว้างขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาครัฐและบริการสาธารณะ ซึ่งผลวิจัยระบุว่า คนมากกว่าครึ่งหนึ่งในภาคส่วนนี้มองหาโอกาสในการเข้ารับการฝึกอบรมนอกอุตสาหกรรมและตำแหน่งงานของตนเอง ซึ่งสะท้อนว่าหลายคนยังคงมีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับอนาคต

เพื่อสร้างกำไรในระยะยาว ผู้ประกอบธุรกิจต้องรวบรวมจุดแข็งและความสามารถของตนเอง รวมทั้งเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเพื่อวางกลยุทธ์ให้เข้าที่เข้าทางและสอดคล้องกับอนาคต สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตอบแบบสำรวจได้ในรายงานฉบับเต็มที่ https://www.avadolearning.com/sg/beyond-skills/

หมายเหตุสำหรับบรรณาธิการ

การสำรวจครั้งนี้ประกอบด้วย 15 คำถาม และแบ่งผู้ตอบแบบสำรวจจำนวนเท่า ๆ กันใน 5 ภาคส่วน ได้แก่ เทคโนโลยีและการสื่อสาร ยาและสุขภาพ ภาครัฐและบริการสาธารณะ บริการทางการเงิน และสินค้าอุปโภคบริโภค โดยการสำรวจจัดทำสองครั้งด้วยคำถามชุดเดียวกัน ครั้งหนึ่งในเอเชียแปซิฟิก และอีกครั้งในสหราชอาณาจักร

การวิจัยมีการทำซ้ำในสหราชอาณาจักรด้วยระเบียบวิธีเดียวกันและจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจเท่ากัน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการค้นพบได้ในรายงานฉบับเต็ม

เกี่ยวกับ Avado

Avado เชื่อมั่นในการปลดล็อกศักยภาพและเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คน การเรียนรู้กับเราก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงและยั่งยืนทั้งต่อบุคคลและทั่วทั้งองค์กร เราสามารถช่วยคุณขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงด้วยประสบการณ์การเรียนรู้ของเราทั้งในด้านข้อมูล การตลาด คน และความคล่องตัว

หลักสูตรระดับรางวัลของเราไม่ได้มีแค่การสร้างทักษะทางเทคนิค จึงช่วยให้ทีมงานประสบความสำเร็จในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนพฤติกรรมและวิธีคิด ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างเสริมความสามารถใหม่ ๆ เราร่วมมือกันพัฒนาผู้นำ ทีมงาน และบุคคล ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้แบบอินเทอร์แอคทีฟ

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.avadolearning.com/sg/