ประธานคณะกรรมการบริหารของประชาคมสินค้าอุปโภคบริโภค

ประชาคมสินค้าอุปโภคบริโภค (CGF) หน่วยงานระดับโลกที่ทำตามเป้าหมายและสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีทั่วอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค ประกาศวันนี้ว่าได้แต่งตั้งประธานร่วมของคณะกรรมการบริหารใหม่สองคน ได้แก่: คุณ Daniel Zhang ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Alibaba Group และคุณ James Quincey ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท โคคา-โคล่า มีการประกาศหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารในการประชุมระดับโลกประจำปีนี้ ซึ่งจัดขึ้นแบบเสมือนจริงเป็นครั้งแรก

ทั้งสองท่านจะดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร CGF เป็นเวลาสองปีและจะดำรงตำแหน่งแทนประธานร่วมทั้งสองท่าน ซึ่งได้แก่คุณ ?zguer Tort ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Migros Ticaret และคุณ Emmanuel Faber อดีตประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Danone ที่หมดวาระ นอกจากนี้ คุณ Frans Muller ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Ahold Delhaize และคุณ Alan Jope ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Unilever ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองประธานร่วมด้วย

คุณ James และคุณ Daniel ดำรงตำแหน่งประธานร่วม หลังจากช่วงเวลาอันท้าทายที่เกิดจากภาวะการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 ทั่วโลกและยังมีความจำเป็นที่บริษัทต่างๆ ต้องแสดงให้ผู้บริโภค พนักงานและนักลงทุนเห็นมากขึ้นเรื่อยๆ ว่ากำลังจัดการกับความท้าทายด้านความยั่งยืน สุขภาพและความปลอดภัยในปัจจุบันเชิงรุก นอกจากนี้ CGF ยังได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ หลังจากที่มีการจัดตั้งแนวร่วมทั้งแปดด้าน ถึงแม้ว่าจะมีการเปิดตัวแนวร่วมนี้อย่างประสบความสำเร็จ แต่คุณ James และคุณ Daniel ก็จะต้องเป็นผู้นำที่รับประกันว่าสมาชิกของ CGF จะเร่งดำเนินการในทุกภูมิภาคทั่วโลก

คุณ James Quincey ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท โคคา-โคล่า ให้สัมภาษณ์ว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารของ CGF ซึ่งเป็นองค์กรพิเศษ ที่มุ่งมั่นคุ้มครองโลกและผู้คน คุณ ?zguer และคุณ Emmanuel ต่างทำหน้าที่ได้อย่างสุดยอด และผมก็ตั้งตารอคอยที่จะได้ต่อยอดผลงานของพวกเขา เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดวิธีแก้ไขปัญหาที่อุตสาหกรรมเผชิญอยู่อย่างยั่งยืน ผมจะร่วมมือกับคุณ Daniel และแนวร่วมของ CGF ด้วยการทำตามเป้าหมายอันทะเยอทะยานในการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับพวกเราทุกคน”

คุณ Daniel Zhang ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Alibaba Group ให้สัมภาษณ์ว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นประธานร่วมของคณะกรรมการบริหารของ CGF คนแรกที่มาจากบริษัทข้ามชาติในประเทศจีน และผมอยากจะขอบคุณเพื่อนคณะกรรมการคนอื่นๆ ที่ลงคะแนนเสียงให้ผม ภายใต้การนำอันแข็งแกร่งของคุณ ?zguer และคุณ Emmanuel CGF ก็ได้มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียจำนวนมากขึ้นและได้ให้ความสำคัญกับความช่วยเหลือในการดำเนินการมากกว่าเดิมด้วย ผมกับคุณ James ตั้งตารอคอยที่จะต่อยอดจากรากฐานนี้ ด้วยการขับเคลื่อนให้สมาชิกของ CGF มาจากหลากหลายกลุ่มและไม่แบ่งแยกมากขึ้น ขณะที่เราดำเนินการเพื่อพลิกโฉมอุตสาหกรรม ให้สามารถรับมือกับความท้าทายและคว้าโอกาสในอนาคต”

คุณ ?zguer Tort ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Migros Ticaret ได้ให้สัมภาษณ์ถึงช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งประธานร่วมว่า “ความยั่งยืนและความมีประสิทธิภาพได้มีความสำคัญและความเกี่ยวข้องมากขึ้นต่อพวกเราทุกคนในช่วงการระบาดใหญ่นี้ ในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน เราก็ให้บริการได้อย่างไม่มีขีดจำกัด เมื่อยุคใหม่มาถึง เราก็ตีความแนวปฏิบัติของเราในรูปแบบใหม่ในเชิงรุก เพื่อทำให้มีความเกี่ยวข้องกับโลกแห่งความเป็นจริงใหม่นี้ได้ เราได้จัดตั้งแนวร่วมทั้งแปดแยกกันใน CGF โดยแต่ละแนวร่วมก็มีภารกิจของตนเองและหน้าที่ในการสร้างความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นบนโลกใบนี้ แต่ละแนวร่วมมีผู้นำองค์กรจากหลากหลายภาคส่วน โดยมีเป้าหมายในการเน้นที่วิธีแก้ไขปัญหาใหม่สำหรับอนาคตของโลกเรา การทำเช่นนี้ทำให้ CGF สามารถสร้างโครงสร้างที่หลากหลายและไม่แบ่งแยกได้มากกว่าเดิมเยอะ โครงสร้างที่ยืดหยุ่นนี้จะจุดประกายแรงบันดาลใจให้เกิดโครงการริเริ่มใหม่ๆ ทั่วทุกมุมโลก”

คุณ Wai-Chan Chan กรรมการผู้จัดการของประชาคมสินค้าอุปโภคบริโภคได้ให้สัมภาษณ์ว่า “คุณ ?zguer กับคุณ Emmanuel ทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมในช่วงเวลาอันท้าทายอย่างยิ่ง ภายใต้การบริหารจัดการของพวกเขา CGF ได้เปลี่ยนไปให้ความสำคัญกับการรับประกันว่าจะมีการสร้างผลกระทบในพื้นที่ในทางที่ดีอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น และตอนนี้ เราก็เริ่มเห็นประโยชน์จากผลงานนี้แล้ว อย่างไรก็ดี นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น และผมก็ตั้งตารอคอยที่จะได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดมากขึ้นกับคุณ James และคุณ Daniel ขณะที่เรากระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเร็วขึ้นกว่าครั้งไหนๆ และรับประกันว่าอุตสาหกรรมของเราจะแสดงความเห็นที่ดี ที่ต่อยอดมาจากการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม ขณะที่เรามุ่งหน้าสู่การประชุมสุดยอดระดับผู้นำด้านระบบอาหารโลกของ UN และ COP 26 ถึงแม้ว่าเราจะประสบความสำเร็จ แต่เราก็รู้ดีว่าเราสามารถทำอะไรได้มากกว่าเดิมเยอะ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *