นิเทศ@NIDA เปิดรับสมัครป.โท ภาคพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 มิ.ย. 64

“เมื่อโลกเปลี่ยน เราจึงต้องปรับ”
วันนี้แอดมินขอแนะนำ หลักสูตรปริญาโท
วิชาเอกน้องใหม่
? i-Social Media ?
✨นวัตกรรมการสื่อสารผ่านสื่อสังคม Innovative Social Media Communication
?สาขาวิชาเอกนี้มุ่งเน้นให้ความรู้ด้านแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสื่อสังคม ได้แก่ เฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) ยูทูบ (YouTube) อินสตาแกรม (Instagram) เป็นต้น โดยนักศึกษาจะเข้าใจถึงกระบวนการจัดการสื่อสังคมทุกขั้นตอนและสามารถประยุกต์ใช้สู่การปฏิบัติจริงได้ ตั้งแต่หลักการวางแผน การสร้าง การจัดการสื่อสังคม การสร้างสรรค์เนื้อหาและการเล่าเรื่อง การผลิต การจัดการโฆษณาผ่านสื่อสังคม และการดำเนินการตลาดของผู้ทรงอิทธิพล
? คณะฯ เปิดรับสมัครป.โท ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เม.ย. 64
?หลักสูตรปริญญาโทเปิดสอนทั้งภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) และ ภาคพิเศษ (เฉพาะเสาร์-อาทิตย์)
? เรียนแค่ 1.5 ปี
? สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม http://gscm.nida.ac.th/th/
?โทร. 090-678-4690, 0-2727-3764
หรือ
? Inbox
https://www.facebook.com/NitadeNida
.
?นอกจากความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแล้วการพัฒนาตนเองเป็นอีกความท้าทายหนึ่งที่ต้องลอง!
.
เปิดใจแล้วมาเรียนกับเรา
.
#นิเทศนิด้าน่าเรียนมาก #ปอโทนิเทศนิด้าธรรมดาที่ไหน