Home PR News ช.การช่าง ร่ว...

ช.การช่าง ร่วมสนับสนุนจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564 (National Engineering 2021) จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ในการนี้ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) นำโดยนายวัชระ แสงหัตถวัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรม บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับโล่ที่ระลึก ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ เมื่อเร็วๆนี้

…………………………………………….

CK.JPG