งานวิจัยใหม่ที่นำเสนอในงานประชุม EADV เผย การตรวจตัวบ่งชี้ทางกายภาพสำหรับภูมิคุ้มกันทางผิวหนังโดยไม่มีการล่วงล้ำเข้าสู่ร่างกาย ช่วยพยากรณ์การเกิดโรคผื่นแพ้อักเสบในทารกได้

งานวิจัยใหม่ที่นำเสนอในงานประชุม EADV เผย การตรวจตัวบ่งชี้ทางกายภาพสำหรับภูมิคุ้มกันทางผิวหนังโดยไม่มีการล่วงล้ำเข้าสู่ร่างกาย ช่วยพยากรณ์การเกิดโรคผื่นแพ้อักเสบในทารกได้

pic11.jpg