Lazada

ขนมไทยเบื้องต้นเพื่อการประกอบอาชีพ

เตรียมตัวให้พร้อม เพียงปีละครั้งเท่านั้น??
#ขนมไทยเบื้องต้นเพื่อการประกอบอาชีพ

? เรียนรู้การประกอบขนมไทยอย่างมืออาชีพ
พบกับหลากหลายกว่า 28 เมนู ลงปฏิบัติจริงทุกเมนู

วันที่ 13 มิถุนายน – 22 สิงหาคม 2564
ณ วิทยาลัยดุสิตธานี Dusit Thani College

?‍♀️ สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้
โทร 02-7218469-70
Inbox : Dusit Thani Training Programs