กลุ่มโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ และ มูลนิธิออทิสติกไทย จัดกิจกรรมการกุศลภายใต้ชื่อโครงการ “Centre Point x Autistic Thai Always Care Workshop”

เมื่อเร็วๆนี้กลุ่มโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ได้ร่วมมือกับ มูลนิธิออทิสติกไทย จัดกิจกรรมอบรมผู้ปกครองเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใต้ชื่อโครงการ “Centre Point x Autistic Thai Always Care Workshop” ที่ โรงแรม เซนเตอร์ พอยต์ สีลม โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดเป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง “การรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก หรือ World Autism Awareness Day” โดยกลุ่มโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ และ มูลนิธิออทิสติกไทย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการกุศลเพื่อเปิดโอกาสให้กับลูกค้าของโรงแรมฯทุกท่านที่เข้าพัก ได้มีส่วนร่วม และสนับสนุน กิจกรรมการกุศลของเด็กออทิสติก โดยกลุ่มโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ จะนำเงินบริจาค 1% ของรายได้จากการจองห้องพักโดยตรงกับโรงแรมฯ เพื่อนำมาจัดกิจกรรมในครั้งนี้และมูลนิธิออทิสติกไทยได้สำรวจความต้องการของผู้ปกครองเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ปกครองต้องการความรู้ในการช่วยเหลือเด็ก การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา และการปรับพฤติกรรมที่สามารถนำไปใช้ฝึกเด็กในครอบครัวได้ ซึ่งมูลนิธิ ออทิสติกไทยมีนวัตกรรมเรื่อง “การสอนเรื่องราวทางสังคม” หรือ “Social Stories” สำหรับบุคคลออทิสติก

โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมในโครงการนี้ ประกอบด้วย ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คุณชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง คุณชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย คุณปราโมทย์ ธรรมสโรช ตัวแทนจากสมาคมผู้ปกครองเด็กออทิสติกไทย คณะผู้ปกครองเด็กออทิสติก ผู้บริหารและบุคลากรกลุ่มโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ และสื่อมวลชนต่างๆ

คุณ ฉลอง เพียกุดเพ็ง ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ ประตูน้ำ และ โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ สีลม กล่าวว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับมูลนิธิออทิสติกไทยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กลุ่มโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ มุ่งมั่นที่จะตอบแทนชุมชนและสนับสนุนเสริมสร้างพัฒนาการให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร ผมขอขอบคุณ บุคลากรจากมูลนิธิ ออทิสติกไทย และผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทุกท่านในนามของ กลุ่มโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เรามีแผนที่จะร่วมมือกับ มูลนิธิออทิสติกไทย อย่างต่อเนื่องและจัดกิจกรรมดีๆเพิ่มเติมในอนาคตด้วยกันอย่างแน่นอนครับ”

คุณนันธกร แซ่จัง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์องค์กร ของกลุ่มโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์, ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผมได้สัมผัสกับความความตั้งใจ และ ความทุ่มเทของทุกฝ่ายที่อยากจะส่งต่อความรู้อันเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือเด็กในการส่งเสริมการพัฒนาภาษา รวมถึงให้คำแนะนำในการฝึกอบรมพฤติกรรมที่ครอบครัวสามารถนำไปปฏิบัติในการดูแลบุตรหลานได้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความรู้อันมีค่าเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลบุตรหลานและบุคคลอันเป็นที่รักต่อไป”

เกี่ยวกับ “Centre Point Always Care”
“Centre Point Always Care” ของกลุ่มโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เชื่อว่าไม่ว่าจะเรื่องเล็ก หรือ เรื่องใหญ่ ก็ไม่ควรเพิกเฉยหรือละเลย โดยทางกลุ่มโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ สามารถสร้างความแตกต่างให้กับผู้คนและโลกใบนี้ได้ กลุ่มโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ มุ่งมั่นที่จะให้โอกาสในการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขา รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในกิจกรรมเพื่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของเราด้วย