กลุ่มจีพีเอสซี สนับสนุนข้าวสารช่วยเหลือประชาชน ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่กระจาย

คุณวสันต์ สุสุนทร ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ในฐานะผู้แทนกลุ่มจีพีเอสซี มอบข้าวสารที่ผลิตจากวิสาหกิจชุมชน จำนวน 3,200 กิโลกรัม ให้กับ คุณชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และ นางธัมมิกา เอี่ยมแสง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยองอีกทางหนึ่ง