กลุ่มจีพีเอสซี สนับสนุนข้าวสารช่วยเหลือประชาชน ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่กระจาย

คุณวสันต์ สุสุนทร ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ในฐานะผู้แทนกลุ่มจีพีเอสซี มอบข้าวสารที่ผลิตจากวิสาหกิจชุมชน… อ่านเพิ่ม