กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ระบบการจัดการพลังงานทดแทน RECOVERY PROJECT แห่งแรกของประเทศ

วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2564) นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ประธานคณะกรรมาธิการวัตถุอันตราย สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาจังหวัด และสำนักรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด กระทรวงอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมและศึกษางานระบบ RECOVERY PROJECT ณ นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมี คณะผู้บริหาร เบตเตอร์ กรุ๊ป ให้การต้อนรับ

นายกฤชนนท์ อัยยะปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้ความสำคัญกับการประกอบกิจการของภาคเอกชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เพื่อเยี่ยมชมโรงงานที่มีระบบการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการจัดการที่ดี มีมาตรฐานและไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน ซึ่งตรงกับนโยบายรัฐบาล เรื่องแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green (BCG) Economy) หรือ BCG ซึ่งนับเป็นโรงงานอุตสาหกรรมรายแรกๆที่มีระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร และเป็นต้นแบบให้โรงงานอื่น ๆ ในอนาคตได้

สำหรับ กลุ่มบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร และครอบคลุมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การบำบัด กำจัด และการนำกลับไปใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ พร้อมโชว์ศักยภาพด้านการบริหารจัดการพลังงานเชื้อเพลิงจากกากอุตสาหกรรม SRF (Solid Recovery Fuel) โดยศูนย์การผลิตจะอยู่ภายใต้การรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 นอกจากนี้ในส่วนของการการผลิต สามารถควบคุมได้ตั้งแต่กระบวนการผลิตก้อนเชื้อเพลิงจนถึงกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

สร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการกากอุตสาหกรรมและนำกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบของพลังงานทดแทน รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสีย (ของเหลว) การคืนสภาพ กรด-ด่าง ในน้ำ และการผลิตกระแสไฟฟ้าจากกากอุตสาหกรรม นับเป็นระบบการจัดการที่ถูกหลักตามหลักวิชาการและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม.