RECOVERY PROJECT เปิดบ้านโชว์ศักยภาพ

RECOVERY PROJECT เปิดบ้านโชว์ศักยภาพ ต้อนรับคณะนักลงทุนหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีนวัตกรรมการจัดการแบบ Circular Economy โดยมี คุณณัฐพรรณ เหลืองวิริยะ กรรมการ และรองผู้… อ่านเพิ่ม

กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ระบบการจัดการพลังงานทดแทน RECOVERY PROJECT แห่งแรกของประเทศ

วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2564) นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ประธานคณะกรรมาธิการวัตถุอันตราย สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาจังหวัด และสำนักรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหก… อ่านเพิ่ม