Xinhua Silk Road: บริษัทการไฟฟ้าจีนสาขาเจียงซูสำรวจแนวทางใหม่เพื่อส่งเสริมการพัฒนาแบบคาร์บอนต่ำ

บริษัท สเตท กริด เจียงซู อิเล็กทริก เพาเวอร์ จำกัด (State Grid Jiangsu Electric Power Co., Ltd.) ในเครือบริษัท สเตท กริด คอร์ปอเรชั่น ออฟ ไชน่า (State Grid Corporation of China) ได้ให้ความช่วยเหลือมณฑลเจียงซูซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันออกของจีน ในการวางระบบพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบคาร์บอนต่ำในมณฑลเจียงซู

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ณ เมืองหนานจิง เมืองเอกของมณฑลเจียงซู บริษัทได้เผยแพร่สมุดปกฟ้าชื่อ “พลังงานสะอาดสร้างมหัศจรรย์เจียงซู” เพื่อแบ่งปันแนวทางปฏิบัติ ประสบการณ์ และความสำเร็จในการสำรวจระบบพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มณฑลเจียงซูเป็นเขตสำคัญที่มีศักยภาพมหาศาลในการลดการปล่อยคาร์บอน และเป็นพื้นที่แรก ๆ ในประเทศที่มีการพัฒนาพลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม พร้อมทั้งจัดการกับปัญหาด้านเสถียรภาพของโครงข่ายไฟฟ้าอันเป็นผลมาจากองค์ประกอบของการจ่ายไฟที่มีความซับซ้อน ซึ่งรวมถึงการที่พลังงานใหม่และไฟฟ้าจากภายนอกมีสัดส่วนสูงในการจ่ายไฟโดยรวมของมณฑลเจียงซู

หลี่ จี้จวิน รองหัวหน้า Think Tank for Economics Affairs ของสำนักงานบริการข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจจีน (CEIS) กล่าวในโอกาสเผยแพร่สมุดปกฟ้าว่า เพื่อแก้ปัญหาที่กล่าวถึงข้างต้น สเตท กริด เจียงซู อิเล็กทริก เพาเวอร์ ได้ยกระดับการเชื่อมต่อแหล่งพลังงานไฟฟ้า โครงข่ายไฟฟ้า โหลดของโครงข่ายไฟฟ้า และการกักเก็บไฟฟ้า รวมทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะอันแข็งแกร่ง เพื่อส่งเสริมการสร้างระบบพลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในมณฑลเจียงซู

นอกจากนี้ บริษัทยังพยายามลดการปล่อยคาร์บอนในกระบวนการจ่ายไฟฟ้า ปรับปรุงแพลตฟอร์มจ่ายไฟฟ้าพลังงานสะอาด และส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าพลังงานสะอาด เพื่อเร่งสร้างระบบพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่ที่เน้นใช้พลังงานใหม่ในมณฑลเจียงซู

ณ สิ้นปี 2563 กำลังการผลิตติดตั้งของไฟฟ้าพลังงานใหม่ในมณฑลเจียงซูอยู่ที่ระดับ 34.96 ล้านกิโลวัตต์ เพิ่มขึ้น 369.9% จากระดับ ณ สิ้นปี 2558 ขณะเดียวกัน มณฑลเจียงซูผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานใหม่ได้ 5.22 หมื่นล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงในปี 2563 ซึ่งเทียบเท่ากับการลดใช้ถ่านหินราว 15 ล้านตัน และลดการปล่อยคาร์บอนราว 48 ล้านตัน

พลังงานใหม่ ซึ่งเดิมเคยเป็นแหล่งพลังงานเสริมของมณฑลเจียงซู บัดนี้ได้กลายเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกที่มีหลายรูปแบบ มีกำลังการผลิตสูง และมีการใช้งานในวงกว้างทั่วมณฑลเจียงซู

ลิงก์ข่าวต้นฉบับ: https://en.imsilkroad.com/p/321496.html

รูปภาพ: https://mma.prnewswire.com/media/1511269/5cc45a93d0564b649d7d556c409649a0.jpg