Lazada

Trane Technologies เพิ่มตัวชี้วัด ESG ในเกณฑ์พิจารณาโบนัสผู้บริหารและพนักงาน เร่งผลักดันเป้าหมายความยั่งยืนปี 2573

Trane Technologies (NYSE: TT) ผู้นำระดับโลกด้านนวัตกรรมสภาพอากาศ ประกาศแผนปรับเกณฑ์พิจารณาโบนัสสำหรับกลุ่มผู้บริหารและผู้นำระดับอาวุโสในองค์กร โดยเพิ่มเกณฑ์ชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) เพื่อสนับสนุนพันธกิจเพื่อความยั่งยืนปี2573ของบริษัท

เกณฑ์พิจารณาโบนัสประจำปีที่ปรับปรุงใหม่จะมีการเริ่มใช้ในปีนี้ ซึ่งจะผลักดันให้ผู้บริหารระดับสูงและผู้นำระดับอาวุโสในองค์กรหลายพันรายต้องบรรลุเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ด้านสังคมและความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมของบริษัท นอกจากการผูกโบนัสประจำปีของผู้บริหารเข้ากับเกณฑ์ ESG แล้ว การพิจารณาโบนัสสำหรับพนักงานรายเดือนจากบริษัทยังต้องมีการเชื่อมโยงเป้าหมายอย่างน้อย 1 ประการเข้ากับพันธกิจเพื่อความยั่งยืนปี 2573 ของบริษัทอีกด้วย

Mike Lamach ประธานบริหารและซีอีโอของ Trane Technologies กล่าวว่า “เรากำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้วยเป้าหมายชัดเจน คือเพื่อท้าทายความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นไปได้ในการสร้างโลกที่ยั่งยืน โดยนำแนวทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลชั้นนำมาใช้ในการพัฒนากลยุทธ์และปฏิบัติการ การแก้ปัญหาระดับโลกครั้งยิ่งใหญ่ เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและการสร้างบรรยากาศการทำงานที่โอบรับความหลากหลายมากขึ้นต้องใช้ทั้งความกล้า นวัตกรรม และความรับผิดชอบ การที่ทุกคนร่วมกันผลักดันเป้าหมายความยั่งยืนของเราไปในทิศทางเดียวกัน จะช่วยส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมและการตัดสินใจที่เหมาะสม เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับลูกค้าของเรา รวมถึงชุมชนและโลกใบนี้”

ที่ผ่านมาเกณฑ์พิจารณาโบนัสประจำปีของกลุ่มผู้นำองค์กรจะอิงจากผลงานด้านการเงิน แต่ในตอนนี้ได้มีการเพิ่มตัวชี้วัด ESG หลายประการตามเกณฑ์ความยั่งยืน โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจทำให้โบนัสประจำปีของกลุ่มผู้นำองค์กรเพิ่มขึ้นหรือลดลงสูงสุด 20%

นอกจากนี้การประเมินผลงานพนักงานและการปรับขึ้นฐานเงินเดือนประจำปีนั้น ก็จะพิจารณาร่วมกับผลงานตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนและเป้าหมายด้านธุรกิจอื่นๆ เช่นกัน โดย Lamach กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “ทุกคนต่างก็มีบทบาทสำคัญในการบรรลุเป้าหมายเพื่อเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมสภาพอากาศ”

ทั้งนี้ ตัวชี้วัด ESG ที่นำมาใช้กับเกณฑ์พิจารณาโบนัสประจำปีของผู้นำในองค์กร มีทั้งหมด 3 ประการ:

โครงการGigaton Challenge (ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกScope 3)

โครงการGigaton Challengeของ Trane Technologies มีเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนของลูกค้าลง 1 พันล้านเมตริกตัน ผ่านการลดการปล่อยก๊าซในผลิตภัณฑ์และบริการลงเกือบ 50% ภายในปี 2573 และเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ดังกล่าวผ่านการรับรองจากScience Based Targets Initiative (SBTi)โดยแผนการนี้รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประจำปีตามเป้าหมาย Gigaton

โครงการ Gigaton Challenge มีความก้าวหน้าอย่างมาก ดังที่ได้เปิดเผยในรายงานประจำปีของESGในหัวข้อ “Bold Action for a Sustainable Future”เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยในปี 2563 ทางบริษัทได้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของลูกค้าตามเป้าหมาย Gigaton ผ่านนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนด้านการทำความร้อนและความเย็นภายในอาคาร รวมถึงการขนส่งอาหาร ยา และวัคซีน

นอกจากนี้ Trane Technologies ยังได้เข้าร่วมปฏิบัติการแข่งขันRace to Zeroของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น และลดการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์

ผู้นำต้องทำเป็นแบบอย่าง(การลดการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์)

แผนการข้างต้นยังรวมถึงเป้าหมายประจำปีของบริษัทในการสนับสนุนพันธกิจ “ผู้นำต้องทำเป็นแบบอย่าง” (Leading by Example) เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ทั่วโลกภายในปี 2573

ในปี 2563 ทางบริษัทได้สร้างความคืบหน้าในเป้าหมายดังกล่าว ด้วยการบรรลุผลสำเร็จในอุปสงค์ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 39% อีกทั้งยังประสบความสำเร็จในการลดการปล่อยคาร์บอนจากการปฏิบัติงานได้เป็นจำนวนมาก รวมถึงโครงการบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำมาเปลี่ยนคืนได้

โอกาสเพื่อทุกคน(ความหลากหลายทางเพศ เชื้อชาติ และชาติพันธ)

นอกจากนี้ แผนการของบริษัทยังรวมถึงเป้าหมายประจำปีที่มุ่งเพิ่มโอกาสให้สตรีเข้ามามีบทบาทด้านการบริหารงานทั่วโลก รวมถึงเป้าหมายในการเพิ่มความหลากหลายทางเชื้อชาติและชาติพันธุ์ในกลุ่มแรงงานสหรัฐ โดยเป้าหมายนี้ได้ช่วยสนับสนุนพันธกิจ “โอกาสเพื่อทุกคน” (Opportunity for All) ประจำปี 2573 ของบริษัท ซึ่งต้องการสร้างความเท่าเทียมทางเพศในกลุ่มผู้นำธุรกิจ, ความหลากหลายของแรงงานที่สะท้อนถึงพันธกิจของบริษัท และโครงการริเริ่มชุมชนที่สนับสนุนความเท่าเทียมทางการศึกษาและปูทางสู่อาชีพด้านสิ่งแวดล้อมและ STEM ขณะนี้บริษัทเดินหน้าสานต่อเป้าหมายด้านการสร้างความหลากหลาย ด้วยการมอบโอกาสให้ผู้หญิงเป็นผู้นำมากกว่า 2 เท่าของค่าเฉลี่ยในบริษัทที่ติดทำเนียบ S&P 1500

เพื่อเร่งให้ความสำเร็จมาถึงเร็วขึ้น Trane Technologies ถือเป็นบริษัทแรกในอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการParadigm4Parityซึ่งเป็นความร่วมมือทางธุรกิจที่มุ่งแก้ไขปัญหาความไม่เสมอภาคทางเพศในบทบาทของผู้บริหารบริษัท ทั้งนี้ Trane Technologies เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งOneTenซึ่งเป็นกลุ่มความร่วมมือทางธุรกิจที่ต้องการเพิ่มทักษะ ว่าจ้าง และเพิ่มศักยภาพด้านอาชีพให้กับคนผิวดำในสหรัฐ

นอกเหนือจากการประเมินผลงานของเป้าหมายประจำปีต่างๆ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริหารแห่ง Trane Technologies จะประเมินความสำเร็จของบริษัทด้านการเป็นผู้นำสิ่งแวดล้อม สังคม และการปกครองในภาพรวม เพื่อพิจารณาว่าบริษัทประสบความสำเร็จในด้านใดและระดับใดบ้าง หรือสามารถทำได้ตามความคาดหวังที่ตั้งไว้หรือไม่

สามารถอ่านรายงาน Bold Action for a Sustainable Future หรือรับชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธกิจเพื่อความยั่งยืนประจำปี 2573 ของ Trane Technologies ได้ทางหน้าเพจเว็บไซต์ของพันธกิจเพื่อความยั่งยืนปี 2573 ที่ https://www.tranetechnologies.com/en/index/sustainability/our-2030-commitments.html

เกี่ยวกับTrane Technologies

Trane Technologies เป็นผู้นำระดับโลกด้านนวัตกรรมสภาพอากาศ บริษัทส่งมอบโซลูชันด้านสภาพอากาศที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนให้แก่อาคาร บ้านเรือน และระบบขนส่ง ภายใต้แบรนด์หลัก ได้แก่ Trane และ Thermo King โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการมากมายที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่TraneTechnologies.com