Lazada

TOA มอบปฏิทินเก่า เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอน สำหรับผู้พิการทางสายตา

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายธนาทร สะมะโน (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) ตัวแทนพนักงานของกลุ่มบริษัท ทีโอเอ ได้ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า จำนวนกว่า 800 เล่ม มอบให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปผลิตสื่อการเรียนการสอนรูปแบบหนังสืออักษรเบรลล์ ทั้งนี้กลุ่มบริษัททีโอเอ ได้รวบรวมปฏิทินเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วมาจากพนักงาน ที่ร่วมใจกันนำมาแบ่งปัน ภายใต้โครงการ “ปฏิทินเก่า เราขอ” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพราะเราเล็งเห็นว่าการแบ่งปัน การมอบความช่วยเหลือแก่สังคม คือสิ่งใกล้ตัวที่ทุกคนทำได้ สะท้อนคุณค่าของการมีจิตสาธารณะสู่สังคม