องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเปิดตัวแคมเปญสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืน ผ่านการพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ฟาร์ม

ฟาร์มอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทั่วโลก เพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ในปริมาณมหาศาล โดยมีสัตว์อยู่ในฟาร์มอุตสาหกรรมมากกว่า 7 หมื่นล้านตัว ที่ต้องมีชีวิตอย่างทุกข์ทรมานเนื่องจากได้รับการด… อ่านเพิ่ม