TGO เปิดตัว Climate Action Leaders Forum

เวทีผู้นำแบบ Exclusive เพื่อร่วมหาคำตอบในการเดินหน้าประเทศไทยสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality วันศุกร์ที่ 19 พ.ย. 64 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ร่วมกับภาคีเครือข่ายชั้นนำภา… อ่านเพิ่ม