ผู้นำสถาบัน Texas Cardiac Arrhythmia Institute เข้าร่วมการทดลองสายสวน ที่อาจช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะจี้ไฟฟ้าหัวใจ

ผู้นำสถาบัน Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) ณ St. David’s Medical Center ได้เข้าร่วมการวิจัยทางคลินิก เพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพของสายสวนทรงกลมโครงตาข่ายรูปแบบใหม่ ที่ออกแบบ… อ่านเพิ่ม