รับสมัคร น.ศ. ใหม่ ที่สนใจเรียนท่องเที่ยวและโรงแรม-อุตสาหกรรมและการค้า กำลังรับสมัคร ณ มจพ. วิทยาเขตปราจีน TCAS1 ปี’65

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี รับสมัครนักศึกษา TCAS1 ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปริญญาตร… อ่านเพิ่ม