TBCSD จับมือพันธมิตร ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน

ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (กลาง) ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) เป็นประธานในงานสัมมนาประจำปี 2564 (TBCSD Annual Event 2021) : Vision 2050 โดยมีผู้บริหารจากองค์กรพันธมิตรร่วมแสดงบทบาทขอ… อ่านเพิ่ม

TBCSD ร่วมมือครั้งสำคัญกับองค์กรพันธมิตร 5 หน่วยงานหลักของประเทศ แสดงจุดยืนความเป็นผู้นำในความมุ่งมั่นขับเคลื่อนภาคธุรกิจไทยไปสู่ความยั่งยืน

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) ได้จัดงานสัมมนาประจำปี 2564 (TBCSD Annual Event 2021) : Vision 2050 โดยเป็นการจัดงานสัมมนาผ่านระบบ… อ่านเพิ่ม

“ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนกับภาคธุรกิจไทย TBCSD ภายใต้วาระแห่งชาติ BCG Model”

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development หรือ TBCSD) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Environment Institute หรือ TEI) ได้จัดงานเสวนา เรื่อง “ขับเคล… อ่านเพิ่ม

TBCSD ร่วมกับ TEI เปิดเวทีระดมสมอง “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนกับภาคธุรกิจไทย TBCSD ภายใต้วาระแห่งชาติ BCG Model”

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ เลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานอนุกรรมก… อ่านเพิ่ม

TBCSD ผนึกกำลัง ก.ล.ต. และ TEI เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจยั่งยืน

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) พร้อมด้วย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนการพั… อ่านเพิ่ม