TBCSD จับมือพันธมิตร ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน

ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (กลาง) ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) เป็นประธานในงานสัมมนาประจำปี 2564 (TBCSD Annual Event 2021) : Vision 2050 โดยมีผู้บริหารจากองค์กรพันธมิตรร่วมแสดงบทบาทขอ… อ่านเพิ่ม

TBCSD ร่วมมือครั้งสำคัญกับองค์กรพันธมิตร 5 หน่วยงานหลักของประเทศ แสดงจุดยืนความเป็นผู้นำในความมุ่งมั่นขับเคลื่อนภาคธุรกิจไทยไปสู่ความยั่งยืน

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) ได้จัดงานสัมมนาประจำปี 2564 (TBCSD Annual Event 2021) : Vision 2050 โดยเป็นการจัดงานสัมมนาผ่านระบบ… อ่านเพิ่ม